PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU - ZÁKLADNÍ LOGICKÉ FUNKCE Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ZÁKLADNÍ LOGICKÉ FUNKCE

Charakteristika

Logické funkce vytvářejí definovanou vazbu mezi jedním (minimálně) až několika vstupními signály a výstupem funkce.

Logický součin - AND - konjunkce

Použití: Pro vytváření logických vazeb, kdy musí být splněny všechny logické podmínky.
 
Příklad: Splnění podmínek ochranného / bezpečnostního řetězce zařízení.
 
Definice: Výstup funkce (Y) logického součinu je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy a právě tehdy,
jsou-li všechny vstupní signály (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 1.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) logického součinu je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy,
je-li libovolný vstupní signál (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 0.
 
Matematický zápis: Y = X1X2 • ... • Xn
 
Pravdivostní tabulka:
(pro 3 vstupy)
X3 X2 X1 Y
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
 
Grafické zobrazení:
 
Odvozená funkce: NAND

Logický součet - OR - disjunkce

Použití: Pro vytváření logických vazeb, kdy postačí splnění alespoň jedné logické podmínky.
 
Příklad: Skupinová indikace poruchy zařízení, sloučení několika signálů.
 
Definice: Výstup funkce (Y) logického součtu je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy,
je-li alespoň jeden vstupní signál (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 1.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) logického součtu je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy a právě tehdy,
jsou-li všechny vstupní signály (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 0.
 
Matematický zápis: Y = X1 + X2 + ... + Xn
 
Pravdivostní tabulka:
(pro 3 vstupy)
X3 X2 X1 Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
 
Grafické zobrazení:
 
Odvozená funkce: NOR

Exkluzivní součet - XOR - exkluzivní disjunkce

Použití: Pro vytváření logických vazeb, kdy se kontroluje rozdílnost podmínek.
 
Příklad: Kontrola stavu koncových snímačů.
 
Definice: Výstup funkce (Y) exklusivního součtu je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy,
jsou-li vstupní signály (X1 , X2) odlišných (opačných) logických hodnot.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) exklusivního součtu je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy,
jsou-li vstupní signály (X1 , X2) právě ve stavu shodných logické hodnot.
 
Matematický zápis: Y = X1 (+) X2 = (X1 • /X2) + (/X1 • X2)
  Poznámka: (+) nahrazuje znak "+ v kroužku", lomítko "/" před signálem vyjadřuje negaci signálu.
 
Pravdivostní tabulka:
(pro dva vstupy)
X2 X1 Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
 
Grafické zobrazení:
 
Odvozená funkce: XNOR
Praktické použití: Grayův kód

Negace - NOT - inverze

Použití: Pro vytváření opačných stavů logických vazeb.
 
Příklad: Úprava stavu signálu koncových snímačů.
 
Definice: Výstup funkce (Y) negace je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy a právě tehdy,
je-li vstupní signál (X1) ve stavu logické hodnoty 0.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) negace je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy a právě tehdy,
je-li vstupní signál (X1) ve stavu logické hodnoty 1.
 
Matematický zápis: Y = /X
  Poznámka: lomítko "/" před signálem vyjadřuje negaci signálu.
 
Pravdivostní tabulka:
X Y
0 1
1 0
 
Grafické zobrazení:
 
Poznámka: Podle typu programovacího prostředí a možné optimalizace je funkce negace při kompilaci programu přidružena k logickému bloku funkce před nebo za negací. Tedy, grafická značka funkce negace je redukována pouze na kroužek umístěný na vstupním nebo výstupním signálu předchozí nebo následné grafické značky.

PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU - ZÁKLADNÍ LOGICKÉ FUNKCE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.