PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - TYPY DAT Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

TYPY DAT

Charakteristika

Typ dat charakterizuje obsah informace, která je v proměnné uložena a tím i její použití, zpracování a velikost.

Elementární (základní) typy dat

Základní datové typy jsou předdefinované datové typy s pevnou délkou, které odpovídají mezinárodnímu standardu podle IEC  1131-3.

typ velikost
(bit)
popis
BOOL 1 Boolean
BYTE (Byte) 8 hexadecimální číslo / BCD
WORD (Word) 16 binární zobrazení / hexadecimální číslo / BCD
DWORD (Double Word) 32 binární zobrazení / hexadecimální číslo / BCD
INT (Integer) 16 celé desítkové číslo se znaménkem
DINT (Double Integer) 32 celé desítkové číslo se znaménkem
REAL (Reálné číslo) 32 číslo s plovoucí desetinnou čárkou
TIME (IEC time) 32 čas, integer se znaménkem, rozlišení 1 ms
DATE (IEC date) 16 datum, rozlišení 1 den
TIME OF DAY (time) 32 čas v rozsahu 1 den, rozlišení 1 ms
CHAR 8 znak ASCII

Komplexní datové typy

Komplexní datové typy definují skupinu dat, která jsou větší než 32 bitů nebo datovou skupinu s různými datovými typy.

typ velikost popis
DATE AND TIME 64 bit datum a čas
STRING 254 Byte textový řetězec
ARRAY *) více rozměrová oblast dat (vektor, matice, ...) jednoho typu dat
STRUCT *) strukturovaná oblast jednoho nebo různých typů dat
*) maximální velikost podle systémových prostředků a kapacity datové oblasti

Datové typy pro formální parametry

Datové typy pro formální parametry jsou doplňkem k elementárním a komplexním typům, mohou být definovány jako formální parametry pro přenos mezi programovými bloky.

typ velikost popis
TIMER 2 Byte číslo časovače (integer)
COUNTER 2 Byte číslo čítače (integer)
BLOCK 2 Byte číslo bloku (programový nebo datový) (integer)
POINTER 6 Byte identifikátor proměnné a adresy, odkazuje na adresu proměnné
ANY 10 Byte pro použití, kdy je datový typ aktuálního parametru neznámý nebo lze použít libovolný typ
VARIANT proměnná ukazatel na proměnné různých typů

Datové typy podle použití

Rozdělení datových typů podle použití je charakteristické při tvorbě programu pro volbu typu proměnné.

použití typ
bit(y) BIT, NIBL, WORD, DOUBLE WORD, ...
číslo INTEGER, DOUBLE INTEGER, REAL, LONG REAL
znak(y) CHAR, STRING ...
čas, datum TIME, DATE, TIME OF DAY, DATE AND TIME ...
uživatelské ARRAY, STRUCT
specielní ANY, POINTER, VARIANT

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - TYPY DAT
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.