PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - PŘÍSTUP K PERIFERIÍM - PŘÍSTUP BYTE / SLOVO Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Přístup k periferiím Byte / slovo (Word)

Charakteristika

Možnost přístupu k periferiím po Byte / slovech (Word) závisí na výrobci PLC, podle toho jaké používají skupinování bitů do Byte nebo do slov (Word) podle toho, jakou architekturu má PLC. Od toho se odvíjí i možnosti adresování bitů a jejich skupinování do Byte nebo slov (Word/DWord).

Přístup k periferii po Bytech

Pokud systém PLC využívá přístup po Byte, odpovídá tomu uspořádání signálových Bitů u periferií ve skupinách po 8, číslování Bitů v rozsahu 0 až 7, struktura procesního obrazu vstupů / výstupů (i paměťový příznaků) a přípustný rozsah i způsob adresování, kdy je možno k periferii přistupovat nejen po Byte ale i po slovech (Word, Dword, příp. QWord).

Obrázek 1 zobrazuje I/O modul (konkrétně 32 digitálních vstupů) s přístupem a organizací bitů po Byte a skupinování Byte do slov (Word / DWord)

Obrázek 1
I/O modul členěný na Byte.

Přístupu po Byte odpovídá i paměťová oblast PII včetně skupinování Byte do slov (Word / Dword), viz tabulka 1, zvýrazněné jsou Byte odpovídající obrázku 1.

oblast PII skupinování Byte
bit
7 6 5 4 3 2 1 0
Byte 0 Word 0 nelze Double
Word 0
nelze nelze nelze
Byte 1 Word 1 Double
Word 1
Byte 2 Word 2 Double
Word 2
Byte 3 Word 3 Double
Word 3
Byte 4 Word 4 Double
Word 4
Byte 5 Word 5 Double
Word 5
Byte 6 Word 6 Double
Word 6
Byte 7 Word 7 Double
Word 7
Byte 8 Word 8 Double
Word 8
Byte 9 Word 9 Double
Word 9
Byte 10 Word 10 ...
Byte 11 ... ...
... ... ...
Tabulka 1
Paměťová oblast PII - přístup po Byte

Slovo (Word) je tvořeno dvěmi po sobě jdoucími Byte n a Byte n+1, kdy slovo může začínat libovolným Byte (sudý, lichý). Vzhledem k tomu, že adresová oblast začíná sudým číslem (nula) je vhodnější používat sudá slova (Wordy). Stejně tak je tvořeno dvojnásobné slovo (DWord), tedy z Byte n, ..., n+3, opět je vhodnější používat sudé adresy s krokem 4 Byte.

Při skupinování Byte do slova (Word) je třeba mít na paměti, že hodnotově vyšší bity slova leží v pořadově nižším Byte, viz tabulka 2. Principielně platí totéž pro skladbu dvojitého slova (DWord).

Word n
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Byte n Byte n+1
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
Tabulka 2
Bity a Byte ve slově (Word)

Stejné možnosti, skladba Byte, platí i pro výstupy a oblast PQI (POI).

Přístup k periferii po slovech (Word)

Pokud systém PLC využívá přístup po slovech (Word), odpovídá tomu uspořádání signálových Bitů u periferií ve skupinách po 16, číslování Bitů v rozsahu 0 až 15, struktura procesního obrazu vstupů / výstupů (i paměťový příznaků) a přípustný rozsah i způsob adresování, kdy je možno k periferii přistupovat nejen po slovech (Word) ale i po slovech typu, Dword, příp. QWord.

Obrázek 2 zobrazuje I/O modul (konkrétně 32 digitálních vstupů) s přístupem a organizací bitů po slovech (Word) a skupinování do dvojitého slova (double word).

Obrázek 2
I/O modul členěný na slova.

Přístupu po slovech (Word) odpovídá i paměťová oblast PII včetně skupinování slov do dvojitých slov (Word / Dword), viz tabulka 3, zvýrazněná jsou slova odpovídající obrázku 2.

oblast PII skupinování
slov (Word)
bit
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Word 0 Double
Word 0
nelze
Double
Word 1
Word 1
Word 2 Double
Word 2
Word 3 Double
Word 3
Word 4 Double
Word 4
Word 5 Double
Word 5
... ...
Tabulka 3
Paměťová oblast PII - přístup po slovech (Word)

Stejné možnosti, skladba slov, platí i pro výstupy a oblast PQI (POI).


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - PŘÍSTUP K PERIFERIÍM - PŘÍSTUP BYTE / SLOVO
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.