PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - PROGRAMOVÝ PŘÍSTUP K PERIFERIÍM Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

PROGRAMOVÝ PŘÍSTUP K PERIFERIÍM

Charakteristika

Programový přístup k periferiím je adresově softwarový přístup k periferii za použití hardwarově přiřazené adresy k periferii. Tato vazba určuje, respektive přiřazuje informace o tom, jaká je konkrétní adresa požadovaného signálu tak, aby byl tento jednoznačně identifikovatelný pro zpracování v programu.

Přístup k periferiím po Byte / slovech (Word)

Možnost přístupu k periferiím po Byte / slovech (Word) závisí na výrobci PLC, podle toho jaké používají skupinování bitů do Byte nebo do slov (Word) podle toho, jakou architekturu má PLC. Od toho se odvíjí i možnosti adresování bitů a jejich skupinování do Byte nebo slov (Word/DWord) (více ...).

Adresování procesního obrazu vstupů / výstupů (SW)

Adresování procesnímu obrazu vstupů / výstupů místo přímého přístupu k periferiím je používán pro digitální periferie, kdy tento způsob zaručuje neměnnost vstupních signálů po celou dobu cyklu a jednotné nastavení výstupů po dokončení cyklu (více ...).

Přímé adresování periferií (SW)

Přímé adresování periferií se používá převážně u analogových periferií k čtení nebo zápisu hodnoty analogového signálu, prakticky je ale použitelné i pro digitální i jiné periferie (více ...).

Izochronní mód (Isochronous Mode)

Izochronní mód komunikace mezi CPU a decentrálními periferiemi přináší jednotnou reakci, odezvu systému tam, kde je potřebné zajistit synchronizaci mezi několika místy decentrálních periferií (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - PROGRAMOVÝ PŘÍSTUP K PERIFERIÍM
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.