PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - HISTORIE Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

HISTORIE

Úvod

Historie není u techniků příliš oblíbenou kapitolou nebo školním předmětem. Patrně je to tím, že realizované aplikace a stav se vždy opírají o aktuální stav elektroniky a technologie. Řešení komplexního systému automatizace pouze pomocí relé nebo tranzistorovou logikou je dnes již nemyslitelné. Přesto je zajímavé porovnat jednotlivé stupně elektroniky a automatizace v průběhu století i s ohledem na důvtip, vynalézavost a dynamiku rozvoje.

Skalní historici snad prominou, že je obsah zúžen pouze na malou oblast objevů a vynálezů týkajících se a souvisejících s automatizací, jinak by rozsah překročil hranici stručnosti a přehlednosti.

Mechanika

První automatizační systémy realizované mechanickými prostředky (více ...)

● odstředivý regulátor

Elektro a elektronika

Komponenty a zařízení využívající k funkci elektřinu (více ...)

● Elektřina
● Polovodiče, hrotová dioda
● Relé
● Žárovka
● Elektronka
● Moderní polovodiče, tranzistor
● Integrovaný obvod
● Mikroprocesor

Automatizace

Zařízení využívající elektronické součástky k řešení automatizačních úloh (více ...)

● Reléová automatizace
● Krokový volič, sekvencer
● Počítače
● Klasická teorie řízení
● PLC (Programmable Logic Controller) programovatelný logický automat

PLC

Konkrétní zařízení pro zpracování a řešení automatizačních úloh (více ...)

● PLC - Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller)
● První PLC
● Přehled vývoje PLC
● Programovací přístroj

 


V průběhu věků lidé vymyslí různé vynálezy, objeví různé zákony a principy, ale teprve později přemýšlí k čemu to je prakticky dobré a použitelné.

PLC-AUTOMATIZACE - HISTORIE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.