PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

PROGRAMOVÉ BLOKY

Charakteristika

Programové bloky se dělí na dvě oblasti podle systémového využití. Základní skupinou jsou organizační bloky, které jsou specificky předdefinované pro uložení programového kódu jako reakční rozhranní mezi systémem a uživatelským prostředním. Druhou skupinou jsou uživatelsky definované programové bloky, které tvoří uživatelské podprogramy nebo uživatelské funkce. Třetí skupinou jsou systémové podprogramy a funkce poskytované výrobcem PLC.

Poznámka
Dále uvedený popis blíže odpovídá PLC označovaným jako systémové, tedy, nejedná se o mikrosystémy, u kterých může být struktura odlišná.
Volání organizačních bloků programátorem není zpravidla v systémech povoleno, jejich volání zajišťuje sám systém.

Hlavní organizační blok (Main program / OB1)

Hlavní organizační blok (Main program / OB1) je systémem CPU aktivován cyklicky po načtení stavu vstupních signálů, tedy, jedná se o stav, kdy CPU může začít zpracovávat uživatelský program. Často se uvádí, že hlavní organizační blok musí být vždy naprogramován a přítomen (nahrán) v CPU. Prakticky však záleží na konkrétním systému, výrobci PLC i systémových prostředcích konkrétního CPU. I když hlavní organizační blok bývá používán téměř vždy, není jeho použití vždy nutné a události (procesní, stavové, systémové, diagnostické) mohou vyvolávat konkrétní reakční organizační bloky (více ...).

 • Použití hlavního organizačního bloku

Reakční organizační bloky

Reakční organizační bloky, podle názvu, jsou vyvolávány jako reakce na určitou událost nebo stav. Z hlediska událostí, které mohou vyvolat reakční organizační blok se jedná o případy reakce na různé druhy přerušení nebo reakce na stav i chyby systému (více ...).

 • Náběhové organizační bloky
 • Procesní organizační bloky
 • Uživatelské reakční bloky
 • Diagnostické a systémové organizační bloky
 • Specielní organizační bloky

Podprogramy

Podprogram umožňuje do jedné části (programového bloku) vložit sled programových instrukcí, které náleží k jedné skupině,  části, pracovní stanici zařízení nebo se v programu opakují v případě stejného algoritmu (více ...)

 • Strukturování programu
 • Opakování algoritmu
 • Programový blok (podprogram)
 • Funkce
 • Funkční bloky
 • Parametrizace

Parametrizace

Parametrizace je způsob, jak jednomu podprogramu předat při různých voláních různé hodnoty ke zpracování, tedy parametry (více ...).

Systémové podprogramy a funkce

Systémové podprogramy a funkce jsou poskytovány výrobcem PLC. Tyto jsou určeny k realizaci standardních operací, u kterých se předpokládá, že budou používány nebo jejich realizace programátorem je náročná nebo zbytečná. U straších systémů se jednalo například o podprogramy pro matematické operace s reálnými čísly, regulaci, polohování. Novější systémy disponují desítkami i stovkami těchto podprogramů a funkcemi, které jsou zaměřeny na regulaci, polohování, komunikaci, správu systému, diagnostiku a další ...

Datové bloky

Datový blok je oblast, která je začleněna v uživatelském programu jako blok, a obsahuje uživatelská data, proměnné. Hodnoty datových bloků jsou dostupné z ostatních programových bloků. Obecné datové bloky jsou společné, dostupné, ze všech programových bloků. Datové bloky neobsahují programový kód (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.