PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ - BÁZOVÁ ADRESA Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

BÁZOVÁ ADRESA PERIFERIE

Charakteristika

Bázová adresa periferie (modulu) je první nejnižší adresou přidělenou periferii (modulu) v pevném i variabilním adresování bez ohledu o jaký typ periferie se jedná (digitální, analogové, funkční, komunikační, ...). U starších systémů neměla bázová adresa mimo určení "začátku" v adresním rozsahu a některé případy diagnostiky další význam, u nových systémů je využívána k projekční konfiguraci HW jak centrálních a rozšiřujících rámů tak i decentrálních systémů a diagnostice.

výstupy
m = 8 m = 10 m = 4
 
vstupy
n = 6 n = 10 n = 6
 
bázová adresa = 6 = 10 = 4
   
vstupy výstupy bázová adresa
   
n = 6 m = 8 = 6
n = 10 m = 10 = 10
n = 6 m = 4 = 4
   
 
vstupy
 
n = 6 n = 10 n = 6
 
výstupy
 
m = 8 m = 10 m = 4
 
 
bázová adresa = 6 = 10 = 4

PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ - BÁZOVÁ ADRESA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.