PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČÍSELNĚ ORIENTOVANÁ DATA Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ČÍSELNĚ ORIENTOVANÁ DATA

Charakteristika

Číselně orientovaná data jsou určena pro zpracování číselných hodnot:

  • celočíselné hodnoty, Integer
  • čísla s plovoucí desetinnou čárkou, Real
Poznámka
Typy dat, které jsou dále označeny *, by měly být dostupné v CPU dnešní PLC včetně instrukcí pro jejich zpracování. Použití dále uvedených typů může být odlišné (pojmenování, typ, struktura) u různých typů PLC a výrobců.

SINT (8-bit integer)

SINT (Short Integer) má délku 8 bitů a sestává se ze znaménka (1 bit)) a číselné hodnoty (7 bitů) jako druhý doplněk. Znaménko je uloženo v nejvyšším bitu (7), kdy 0 = kladná hodnota, 1 = záporná hodnota.

struktura typu SINT
bit
7  6   5   4   3   2   1   0 
+/- hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
8 desítkový se znaménkem -128 ... +127
binární 0000 0000 ... 1111 1111
hexadecimální (pouze kladné) 00 ... 7F

USINT (8-bit integer)

USINT (Unsignet Short Integer) má délku 8 bitů a sestává se pouze z číselné hodnoty (8 bitů).

struktura typu USINT
bit
 7   6   5   4   3   2   1   0 
hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
8 desítkový bez znaménka 0 ... +255
binární 0000 0000 ... 1111 1111
hexadecimální 00 ... FF

INT (16-bit integer) *

INT (Integer) má délku 16 bitů a sestává se ze znaménka (1 bit)) a číselné hodnoty (15 bitů) jako druhý doplněk. Znaménko je uloženo v nejvyšším bitu (15), kdy 0 = kladná hodnota, 1 = záporná hodnota.

struktura typu INT
bit
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
+/- hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
16 desítkový se znaménkem -32 768 ... +32 767
binární 0000 0000 0000 0000 ... 1111 1111 1111 1111
hexadecimální (pouze kladné) 0000 ... 7FFF

UINT (16-bit integer)

UINT (Unsignet Integer) má délku 16 bitů a sestává se pouze z číselné hodnoty (16 bitů).

struktura typu UINT
bit
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
16 desítkový bez znaménka 0 ... 65536
binární 0000 0000 0000 0000 ... 1111 1111 1111 1111
hexadecimální 0000 ... FFFF

DINT (32-bit integer) *

DINT (Double Integer) má délku 32 bitů a sestává se ze znaménka (1 bit)) a číselné hodnoty (31 bitů) jako druhý doplněk. Znaménko je uloženo v nejvyšším bitu (31), kdy 0 = kladná hodnota, 1 = záporná hodnota.

struktura typu DINT
bit
31 30 29 28 27 ... ... ... ... ... ... 4 3 2 1 0
+/- hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
32 desítkový se znaménkem -2 147 483 648 ... +2 147 483 647
binární 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
hexadecimální (pouze kladné) 0000 0000 ... 7FFF FFFF

UDINT (32-bit integer)

UDINT (Unsignet Double Integer) má délku 32 bitů a sestává se pouze z číselné hodnoty (32 bitů). 

struktura typu UDINT
bit
31 30 29 28 27 ... ... ... ... ... ... 4 3 2 1 0
hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
16 desítkový bez znaménka 0 ... 4 294 967 295
binární 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
hexadecimální 0000 0000 ... FFFF FFFF

LINT (64-bit integer)

LINT (Long Integer, Quadruple Integer)) má délku 64 bitů a sestává se ze znaménka (1 bit)) a číselné hodnoty (63 bitů) jako druhý doplněk. Znaménko je uloženo v nejvyšším bitu (63), kdy 0 = kladná hodnota, 1 = záporná hodnota.

struktura typu LINT
bit
63 62 ... ... 32 31 ... ... ... ... ... 4 3 2 1 0
+/- hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
64 desítkový se znaménkem -9 223 372 036 854 775 808 ... +9 223 372 036 854 775 807
binární 0000 (64 pozic)
...
1111 (64 pozic)
hexadecimální (pouze kladné) 0000 0000 0000 0000 ... 7FFF FFFF FFFF FFFF

ULINT (64-bit integer)

ULINT (Unsignet Long Integer) má délku 64 bitů a sestává se pouze z číselné hodnoty (64 bitů).

struktura typu ULINT
bit
63 62 ... ... 32 31 ... ... ... ... ... 4 3 2 1 0
hodnota
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
64 desítkový bez znaménka 0 ... 18 446 744 073 709 551 615
binární 0000 (64 pozic)
...
1111 (64 pozic)
hexadecimální 0000 0000 0000 0000 ... FFFF FFFF FFFF FFFF

REAL (32-bit real) *

REAL (reálné číslo s jednoduchou přesností) podle normy IEEE 754 s přesností na 7 desetinných míst má délku 32 bitů a sestává se ze tří částí:

  • 1 bit - znaménko 0= kladné číslo, 1= záporné číslo
  • 8 bitů - exponent s posunutím o hodnotu 127
  • 23 bitů - mantisa (fraction, zlomek)

hodnota uloženého čísla je potom vyjádřena vztahem:

struktura typu REAL
bit
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 ... ... ... ... ... 4 3 2 1 0
S EXPONENT MANTISA
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
32 číslo s plovoucí desetinnou čárkou
podle IEEE 754
-3.402823e+38 ... -1.175495e-38
±0.0
+1.175495e-38 ... +3.402823e+38
 
Poznámka
Konstanty použité pro výpočet hodnoty (-1, 1, 2, -1023) nejsou do struktury typu vkládány a jsou doplňovány algoritmem při výpočtu.
 
Upozornění
Při zpracování typu REAL dochází k chybě vlivem zaokrouhlování, tedy výsledek může být odlišný od očekávaného matematického výsledku.

LREAL (64-bit real)

LREAL (dlouhé reálné číslo s dvounásobnou přesností) podle normy IEEE 754 s přesností na 15 desetinných míst má délku 64 bitů a sestává se ze tří částí:

  • 1 bit - znaménko 0= kladné číslo, 1= záporné číslo
  • 11 bitů - exponent s posunutím o hodnotu 1023
  • 52 bitů - mantisa (fraction, zlomek)

hodnota uloženého čísla je potom vyjádřena vztahem:

struktura typu LREAL
bit
63 62 61 60 ... ... ... ... ... ... 54 53 52 51 50 49 48 47 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 3 2 1 0
S EXPONENT MANTISA
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
64 číslo s plovoucí desetinnou čárkou
podle IEEE 754
-1.7976931348623158e+308 ... -2.2250738585072014e-308
±0.0
+2.2250738585072014e-308 ... +1.7976931348623158e+308

Poznámka
Konstanty použité pro výpočet hodnoty (-1, 1, 2, -1023) nejsou do struktury typu vkládány a jsou doplňovány algoritmem při výpočtu.
 
Upozornění
Při zpracování typu REAL dochází k chybě vlivem zaokrouhlování, tedy výsledek může být odlišný od očekávaného matematického výsledku.

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČÍSELNĚ ORIENTOVANÁ DATA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.