PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ - AIKENŮV KÓD Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

AIKENŮV KÓD

Charakteristika

Aikenův kód je doplňkovým kódem ke kódu BCD (Binary Code Decimal). Autorem kódu je Howard Hathaway Aiken, který stejně jako u BCD kódu využívá 4 bity pro zobrazení hodnot, číslic, 0 - 9. Rozdíl je v tom, že u Aikenova kódu se využívá prvních a posledních pět pozic kódu z 16 možných, tak, že bitové kombinace jsou vzájemně ve skupinách inverzní.

Aikenův kód nepatří mezi kódování, které poskytuje zabezpečení kódu.

Použití

Praktické využité kódu bylo dříve v menších počítacích strojích a spotřební digitální elektronice.

Hazardní stavy

Hazardní stavy jsou obdobné jako u kódu BCD, tedy nejednoznačné stavy při změně více bitů kódových stop.

Vyjádření Aikenova kódu

Základná vyjádření Aikenova kódování v rozsahu 0 - 9 na 4 bitech. Jednotlivé bity Aikenova kódu mají přiřazenu váhu 2-4-2-1 oproti kódu BCD nebo binární soustavě (8-4-2-1).

  porovnání kódů v rozsahu 4 bity
Aikenův kód DEC BCD
  váha bitu   váha bitu
2 4 2 1 8 4 2 1
oblast
s přímým
kódem
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 2 0 0 1 0
0 0 1 1 3 0 0 1 1
0 1 0 0 4 0 1 0 0
zakázaná
oblast
   
 
 
 
 
 
oblast
s inverzním
kódem
1 0 1 1 5 0 1 0 1
1 1 0 0 6 0 1 1 0
1 1 0 1 7 0 1 1 1
1 1 1 0 8 1 0 0 0
1 1 1 1 9 1 0 0 1
Tabulka 1
Vyjádření číslic v Aikenově kódu a porovnání s
kódem BCD

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ - AIKENŮV KÓD
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.