PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - DIGITÁLNÍ PERIFERIE Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

DIGITÁLNÍ PERIFERIE

Charakteristika

Digitální periferie jsou jednodušším typem periferií používaných v PLC. Zpracovávají signály dvoustavové úrovně charakteru zapnuto / vypnuto definovaných stavů napětí. Zpravidla se jedná o periferie vstupní a výstupní podle směru toku signálu. PLC tyto signály zpracovává v cyklu, vstupní signály vzorkováním.

Z hlediska vzniku a použití se jedná o první masově používané periferie vůbec.

Digitální vstupy

Digitální vstupy převádí vnější dvoustavové signály technologie např. o stavu snímačů polohy (hovorově koncáky), dvoustavových snímačů hodnot, stav tlačítek nebo přepínačů a jiných na interní signály zpracovávané v PLC. Vstupní elektronika modulu je uzpůsobena pro připojení snímačů dvou i tří vodičových (více ...). 

Digitální výstupy

Digitální výstupy převádí interní signály PLC (jako výsledky zpracování logických operací v programu) na signály směřující do technologie např. sepnutí stykače, relé, ventilu, indikace (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - DIGITÁLNÍ PERIFERIE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.