PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČÍSELNÉ SOUSTAVY Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ČÍSELNÉ SOUSTAVY

Charakteristika

Číselná soustava je způsob, jakým se reprezentuje číslo. Podle způsobu, jakým je číslo reprezentováno se soustavy rozdělují na poziční a nepoziční číselné soustavy (např. římské číslice), prakticky se využívají soustavy poziční.

Číselné soustavy ve výpočetní technice

Z hlediska zpracování hodnot ve výpočetní technice a PLC se ustálilo používání následujících soustav ...

Desítková / dekadická soustava

Desítková / dekadická soustava (DEC), příklad: 67418209d. Desítková je běžně užívanou soustavou v občanském životě. Její používání je dána historickým vývojem a již Egypťané používali soustavu se základem 10. Zápis v desítkové soustavě (pouze je-li to nutné) bývá doplněn o znak 'D' nebo 'd' použitý jako dolní index za poslední číslicí, případně zkratkou DEC. Desítková soustava používání k zobrazení znaky (číslice): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 (více ...).

Dvojková / binární soustava

Dvojková / binární soustava (BIN), příklad: 10011001b. Dvojková soustava, též binární soustava, je číselná soustava, která pro vyjádření hodnoty používá pouze znaky 0 a 1. Dvojková soustava patří do skupiny pozičních číselných soustav se základem 2, kdy je konkrétní číslo vyjádřeno pomocí mocnin čísla 2. Čísla zapsané v dvojkové soustavě se nazývá binární čísla. Zápis ve dvojkové soustavě bývá doplněn o znak 'B' nebo 'b' použitý jako dolní index za poslední číslicí, případně zkratkou BIN (více ...).

Šestnáctková / hexadecimální soustava

Šestnáctková / hexadecimální soustava (HEX), příklad: A0C93F4Eh. Šestnáctková soustava / hexadecimální soustava soustava o základu 16. V hexadecimální soustavě jsou používány znaky 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doplněné o A, B, C, D, E, F, kdy písmenné znaky reprezentují hodnoty 10–15. Zápis v hexadecimální soustavě bývá doplněn o znak H nebo h použitý jako dolní index za poslední číslicí, případně zkratkou HEX (více ...).

Poznámka
V zápisu se označení soustavy používá tehdy, mohlo by-li dojít ke záměně typu soustavy.

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČÍSELNÉ SOUSTAVY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.