PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

PROGRAM

Úvod - program PLC

Program je soubor instrukcí, které jsou v řídícím systému postupně vykonávány za účelem realizace požadovaného algoritmu řízení. Principielně se podle stavu vstupních signálů a požadavků operátora nastavují signály výstupní. Jednoduché automatizační úlohy vystačí se standardní binární logikou, časovači a čítači. Náročnější aplikace již vyžadují zpracování číselných hodnot počínaje analogovými signály.

V jednoduchém případě jsou všechny instrukce programu PLC zpracovány za běhu CPU v pořadí, v jakém byly do programu vloženy. Složitější program řízení již ale může být řízen i podmínkami a událostmi, kdy jsou určité části programu zpracovávány pouze v některých případech.

Program pro PLC, jako takový, je tvořen programátorem (osobou) na základě prostředků a možností, které poskytuje výrobce konkrétního řídícího systému, tedy v konkrétním vývojovém prostředí pro konkrétní PLC. Zde záleží na tom, jakou podporu programování poskytuje výrobce. Standardně jsou výrobci poskytovány standardní programové bloky pro PID regulaci, teplotní řízení, polohování, převod analogových signálů, komunikaci, diagnostiku a další. I přes tuto podporu nelze ale očekávat, že jakékoliv CPU vyřeší jakoukoliv úlohu, stále platí, že podle náročnosti úlohy řízení je potřeba zvolit odpovídající výkon prostředků řízení.

Zobrazení programu v PLC

Zobrazení programu pro PLC je způsob, jakým se provádí zápis programu a jeho zobrazení (více ...).

 • AWL / STL
 • FBS (FUP) / FBD
 • KOP / LD (LAD)
 • AS / AFC
 • STL / SCL

Symbolická adresace

Symbolická adresace je metoda, která dovoluje přiřazení názvu - jména proměnné používané v programu. U některých systémů, převážně starších není nutno symbolickou adresaci používat vůbec, modernější systémy vyžadují přiřazení symboliky alespoň u položek datových bloků, nové systémy mohou vyžadovat i povinnou symbolickou adresaci u všech proměnných (více ...).

Základní prvky programu

Základní prvky programu již umožňují tvorbu plnohodnotného automatizačního programu pro řídící systém. Ačkoliv jsou tyto prvky funkčně primitivní, používají se ve všech typech řízení, od malých systémů malých strojů až po komplexní řídící systémy velkých provozů a technologií (více ...).

 • Základní logické funkce
 • Odvozené logické funkce
 • Paměťové funkce
 • Čítače
 • Časovače

Programové bloky

Programové bloky se dělí na dvě oblasti podle systémového využití. Základní skupinou jsou organizační bloky, které jsou specificky předdefinované pro uložení programového kódu jako reakční rozhranní mezi systémem a uživatelským prostředním. Druhou skupinou jsou uživatelsky definované programové bloky, které tvoří uživatelské podprogramy nebo uživatelské funkce. Třetí skupinou jsou systémové podprogramy a funkce poskytované výrobcem PLC (více ...).

 • Hlavní organizační blok
 • Reakční organizační bloky
 • Podprogramy
 • Systémové podprogramy a funkce
 • Datové bloky

PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.