PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY - PODPROGRAMY Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

PODPROGRAMY - PROGRAMOVÉ BLOKY

Charakteristika

Podprogram umožňuje do jedné části (programového bloku) vložit sled programových instrukcí, které:

  • náleží k jedné skupině, části nebo pracovní stanici zařízení
  • se v programu opakují v případě stejného algoritmu
Poznámka
Podprogramy jsou v různých systémech označovány odlišně, například: Programový Blok, Funkce, Funkční blok.

Strukturování programu

První uvedený případ je v oblasti řízení PLC velmi častý i doporučovaný, neboť rozčlenění programu na určité úseky vytváří strukturu programu, která je přehlednější pro programování, přičemž z jednoho podprogramu je možno volat další podprogramy a tak dosáhnout toho, že v jednom podprogramu se řeší dílčí algoritmus řízení, například pro jednu pracovní stanici výrobní linky. Celkový algoritmus je pak složen voláním jednotlivých podprogramů do celku, který obsahuje všechny potřebné programové algoritmy k danému zařízení. Metoda programování "all in one" není vhodná pro PLC a ani pro jiná programovatelná zařízení.

Příklad (obrázek):
Volání podprogramů z hlavního organizačního bloku pro vytvoření struktury programu.
 

Opakování algoritmu

Druhý uvedený případ slouží k zjednodušení práce programátora, kdy již jednou vytvořený podprogram (dílčí algoritmus) může opakovaně využít na různých místech programu a nemusí, v tomto případě opakující se sled stejných instrukcí, zapisovat opakovaně do jiné části programu. V tomto případě dochází k zjednodušení práce programátora a úspoře místa v paměťové oblasti PLC vyhrazené pro program. Po zpracování instrukce volání podprogramu je tento zpracován a program se vrací na další instrukci uvedenou za instrukcí volání podprogramu.

Příklad (obrázek):
V celkovém programu se nachází několik shodných úseků programu, se stejným algoritmem, které je možno nahradit jedním podprogramem shodného algoritmu, jako původní, a tento vyvolávat z původních míst programu.

Poznámka
Pokud je vytvořen podprogram jako univerzální pro vícenásobné volání v různých místech, změna jeho programového algoritmu (výsledné chování) se promítne ve všech místech, kde je podprogram volán (použit).

Programový blok (podprogram)

Programový blok je dřívější označení pro podprogram v PLC, u některých výrobců se používá i nadále, zpravidla nemá možnost předávání parametrů.

Funkce

Funkce je podle normy IEC 1131-3 ( Mezinárodní elektrotechnické komise) IEC, takový logický blok (podprogram), který pro zpracování hodnot proměnných používá odkazy na instanční data (jako externí data), tedy funkce nemají vlastní, přiřazenou, paměťovou oblast. Funkce umožňuje předávání parametrů z/do uživatelském programu. Funkce je vhodná pro programování algoritmů, které jsou často opakované, například výpočty.

Poznámka
Protože funkce nemá k dispozici vlastní paměťový prostor, musí být hodnoty zpracovány během zpracování funkce.

Funkční Bloky

Funkční blok je podle normy IEC 1131-3, takový logický blok (podprogram), který pro zpracování a uchování hodnot proměnných používá instanční (přiřazený) datový blok, který staticky uchovává data, má tedy přiřazenu vlastní paměťovou oblast. Funkce umožňuje předávání parametrů z/do uživatelském programu. Funkce je vhodná pro programování algoritmů, které jsou často opakované, například procesní algoritmy.

Vlastní paměťová oblast pro statické uchování hodnot je řešena instančním (přidruženým) datovým blokem, jehož položky hodnot jsou přístupné z funkčního bloku, tak i z jiného místa programu.


PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY - PODPROGRAMY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.