PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU PLC

Charakteristika

Základní prvky programu již umožňují tvorbu plnohodnotného automatizačního programu pro řídící systém. Ačkoliv jsou tyto prvky funkčně primitivní, používají se ve všech typech řízení, od malých systémů malých strojů až po komplexní řídící systémy velkých provozů a technologií.

Základní logické funkce

Základní logické funkce vytvářejí definovanou vazbu mezi jedním (minimálně) až několika vstupními signály a výstupem funkce (více ...).

 • AND - Logický součin - konjunkce
 • OR - Logický součet - disjunkce
 • XOR - Exkluzivní součet - exkluzivní disjunkce
 • NOT - Negace - inverze

Odvození logické funkce

Odvozené logické funkce jsou vytvořeny negací základních logických funkcí (více ...).

 • NAND - Negace logického součinu - Sheffrova funkce
 • NOR - Negace logického součtu - Pierceova funkce
 • XNOR - Negace exkluzivního součtu
 • NNOT - Negace negace

Paměťové funkce

Paměťové funkce jsou určeny k trvalému nebo dočasnému zaznamenání stavu, který byl definován signálem krátkého trvání - impulsem, například tlačítkové ovládání zapnutí/vypnutí (více ...).

 • Klopný obvod SR / RS
 • Detekce hrany signálu
 • Ostatní klopné obvody

Čítač

Čítač, v tomto případě čítač realizovaný softwarově, slouží k počítání impulsů signálů (nižších kmitočtů než u čítačů hardwarových) zpracovávaných v programu (více ...).

 • Princip čítače
 • Typy čítačů
 • Interní hodnota čítače

Časovač

Časovač, v tomto případě časovač realizovaný softwarově v systému CPU, slouží k odměřování časových intervalů potřebných pro zpracování v programu (více ...).

 • Princip časovače
 • Typy časovačů
 • Interní hodnota časovače

PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.