PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ANALOGOVÉ PERIFERIE Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ANALOGOVÉ PERIFERIE

Charakteristika

Analogové periferie zpracovávají signály spojitého charakteru elektrických veličin napětí a proudu. Oproti digitálním periferiím se jedná o složitější řešení zpracování signálu. Výhodou je fakt, že poskytují informaci, která reprezentuje spojitý stav a informaci o hodnotě, kterou nelze binárním (dvoustavovým) signálem vyjádřit.

Použití analogových signálů nachází uplatnění pro měření fyzikálních veličin (tlak, teplota, průtok, poloha, vlhkost ...), které je možno převést na elektrické veličiny (napětí, proud). Výstupní analogové signály je možno využít pro spojité řízení technologií. Například zadávání rychlosti pro měniče a regulátory, nastavení tlaku s použitím spojitého regulačního ventilu, výkonu hořáku nastavením průtoku plynu, nastavení polohy škrtících klapek a další.

Analogové vstupy

Analogové vstupy převádí vnější spojitý elektrický signál na diskrétní číselné vyjádření jeho hodnoty ... analogově-digitální převodník, ve zkratce A/D převodník. Vstupními signály pro zpracování v PLC jsou napětí (U) a proud (I), tj. základní veličiny, odvozenou veličinou, kterou je možno měřit je elektrický odpor (R). Měření hustoty, tlaku, teploty, vodivosti, viskosity a pod. je realizováno snímacím členem (čidlem), který převádí informaci o měřené fyzikální veličině na veličinu elektrickou (více ...).

Analogové výstupy

Analogové výstupy převádí interní číselnou hodnotu PLC na elektrický spojitý analogový signál charakteru napětí (U) nebo proud (I), tj. základní elektrické veličiny, které je možno dále využít k řízení technologických procesů s použitím vhodných akčních (výkonových) prvků jako jsou regulační smyčky, řízení rychlosti motorů (více ...).

Doplněk

Zapojení analogových signálů a stínění

 


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ANALOGOVÉ PERIFERIE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.