PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČASOVĚ ORIENTOVANÁ DATA Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

DATA ORIENTOVANÁ PRO ZPRACOVÁNÍ DATUMU A ČASU

Charakteristika

Data orientovaná pro zpracování času vycházejí ze zavedených konvencí pro jeho měření, zpracování a zobrazování, taktéž pro data datumová.

Poznámka
Použití dále uvedených typů může být odlišné (pojmenování, typ, struktura) u různých typů PLC a výrobců.

TIME (IEC time)

Obsah operandu typu TIME je interpretován v milisekundách (ms) ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

den hodina minuta sekunda milisekunda
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
32 desítkový se znaménkem -24d20h31m23s648ms ... +24d20h31m23s648ms
hexadecimálně 00000000 ... 7FFFFFFF
 
Poznámka
Při zadávání hodnoty nesmí dílčí údaj přesáhnout 24d, 24h, 59m, 59s, 999ms.

LTIME (IEC time)

Obsah operandu typu LTIME je zpřesněním operandu TIME a je interpretován v nanosekundách (ns) ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

den hodina minuta sekunda milisekunda mikrosekunda nanosekunda
 
délka (bit) formát rozsah hodnot
64 desítkový bez znaménka 106751d23h47m16s854ms775us808ns ... 106751d23h47m16s854ms775us807ns
hexadecimální 0000 0000 0000 0000 ... 8000 0000 0000 0000
 
Poznámka
Při zadávání hodnoty nesmí dílčí údaj přesáhnout 106751d, 24h, 59m, 59s, 999ms, 999us, 999ns.

LDT (DATE_AND_LTIME)

Obsah operandu typu LDT je kalendářním typem a je interpretován v nanosekundách (ns) ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

rok měsíc den hodina minuta sekunda
 
délka (Bit) formát rozsah hodnot
64 desítkový bez znaménka 1970-01-01-00:00:00.000000000 ... 2200-12-31-23:59:59.999999999
hexadecimální 0000 0000 0000 0000 ... 7FFF FFFF FFFF FFFF

DATE_AND_TIME (date and time of day)

Obsah operandu typu DATE_AND_TIME je kalendářním typem a je interpretován v milisekundách (ms) ve formátu BCD ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

rok měsíc den hodina minuta sekunda milisekunda *)
 
délka (Bit) formát rozsah hodnot
64 BCD 1990-01-01-00:00:00.000 ... 2089-12-31-23:59:59.999
 
struktura typu DATE_AND_TIME
Byte Bit význam rozsah hodnot
0 7 6 5 4 3 2 1 0 rok 00 ... 99 (90=1990, 00=2000, 89=2089)
1 7 6 5 4 3 2 1 0 měsíc 01 ... 12
2 7 6 5 4 3 2 1 0 den 10 ... 31
3 7 6 5 4 3 2 1 0 hodina 00 ... 23
4 7 6 5 4 3 2 1 0 minuta 00 ... 59
5 7 6 5 4 3 2 1 0 sekunda 00 ... 59
6 7 6 5 4 3 2 1 0 milisekunda 000 ... 999 *) pevný počet desetinných míst
7 7 6 5 4         milisekunda (horní Nibl)
        3 2 1 0 den v týdnu (dolné Nibl) 1 (neděle) ... 7 (sobota)

DTL (date and time of day long)

Obsah operandu typu DATE_AND_TIME:LONG je kalendářním typem a je interpretován v nanosekundách (ns) ve formátu USINT ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

rok měsíc den hodina minuta sekunda nanosekunda
 
délka (Bit) formát rozsah hodnot
96 UINT / USINT / UDINT 1970-01-01-00:00:00.0 ... 2200-12-31-23:59:59.999999999
 
struktura typu DATE_AND_TIME
Byte význam formát rozsah hodnot
0 rok UINT 1970 ... 2200
1
2 měsíc USINT 1 ... 12
3 den USINT 1 ... 31
4 den v týdnu USINT 1 (neděle) ... 7 (sobota)
5 hodina USINT 0 ... 23
6 minuta USINT 0 ... 59
7 vteřina USINT 0 ... 59
8 milisekunda UDINT 0 ... 999999999
9
10
11

TOD (TIME_OF_DAY)

Obsah operandu typu TIME_OF_DAY pouze časovým typem a je interpretován v milisekundách (ms) ve formátu INT ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

hodina minuta sekunda milisekunda
 
délka (Bit) formát rozsah hodnot
32 UINT 00:00:00.000 ... 23:59:59.999
 
struktura typu TIME_OF_DAY
Byte
0 1 2 3
Bit
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
hodina minuta sekunda milisekunda

LTOD (LTIME_OF_DAY)

Obsah operandu typu LTIME_OF_DAY (Long Time Of Day) je pouze časovým typem a je interpretován v nanosekundách (ns) ve formátu UINT ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

hodina minuta sekunda milisekunda mikrosekunda nanosekunda
 
délka (Bit) formát rozsah hodnot
64 UINT 00:00:00.000000000 ... 23:59:59.999999999

DATE

Obsah operandu typu DATE je pouze datumovám typem a je interpretován ve dnech ve formátu UINT ale reprezentace obsahuje standardní informace ve zvyklostním zápisu.

rok měsíc den
 
délka (Bit) formát rozsah hodnot
16 UINT 1990-01-01 ... 2168-12-31
hexadecimální 0000 ... FF62

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČASOVĚ ORIENTOVANÁ DATA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.