PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ

Charakteristika

Adresování periferií je způsob, jakým se určuje, respektive přiřazuje informace o tom, jaká je konkrétní adresa požadovaného signálu tak, aby byl tento jednoznačně identifikovatelný pro zpracování v programu, přístup z programu k periferiím.

Bázová adresa periferie (HW)

Bázová adresa periferie (modulu) je první nejnižší adresou přidělenou periferii (modulu) v pevném i variabilním adresování. (více ...)

Pevné adresování perigerií (HW)

Pevné adresování periferií představuje pevnou vazbu mezi polohou I/O modulu a přidělenou adresou v PLC.  Pevné adresování patří k nejstaršímu způsobu adresování periferií a bylo použito i u prvního PLC. V současnosti je i nadále používáno u malých systémů (více ...).

Variabilní adresování periferií (HW)

Variabilní adresování periferií umožňuje přiřazení adresy zvolené pozici v centrálním i rozšiřujícím rámu nebo decentrální periferii. Adresa tedy není vázána na konkrétní pozici I/O modulu v rámu. Tento způsob je efektivnější při sestavování HW konfigurace PLC i praktický při změnách v konfiguraci (přidání, odebrání modulů) (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.