PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - UKLÁDÁNÍ DAT Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

UKLÁDÁNÍ DAT

Charakteristika

Ukládání dat je možno provádět do obecné, nestrukturované, oblasti paměti CPU nebo do programové struktury tzv. datových bloků. 

Obecná datová paměť

Obecná paměť v CPU pro ukládání dat je lineární paměťovou oblastí, která je zpravidla organizována po Bytech, někdy Wordech a povoluje přístup k jednotlivým bitům zápisem X.Y, kde X je číslo Byte nebo Wordu a Y určuje bít <0,7> u Byte nebo <0,15> u Wordu.

Obecná paměť je primárně určena pro ukládání bitových příznaků programu (označované jako Merker, Flag, Memory), případně i jednoduchých proměnných (zpravidla dočasných), není ale vhodná pro proměnné STRUCT, ARRAY. Použití paměti nemusí vyžadovat žádnou deklaraci konkrétního typu proměnné. Při jejím použití je ale třeba mít na paměti, kolik Byte, Word ... zabírá konkrétní proměnná, které bity jsou použity atd., aby nedošlo k "překřížení" obsahu proměnných.

Podle typu PLC nemusí být typ proměnné definován vůbec, někdy je určení typu vyžadováno až při použití symbolické adresace ale některé typy PLC vyžadují definici typu proměnné vždy, i když není pojmenována symbolicky.

Poznámka
Malé, jednoduché a levné, typy PLC mohou disponovat pouze tímto typem paměti.

Zálohování obecné paměti

Zálohování obsahu dat obecné datové paměti při výpadku externího napájení závisí na typu systému. Může být zálohována, celá oblast nebo část (např. polovina). Některé systémy umožňují definovat část paměti, která má být zálohována (zpravidla souvislá oblast od adresy 0).

Starší systémy pro zálohování využívaly pomocný zdroj, konkrétně Lithiovou baterii (nelze dobíjet), která podle kapacity (mAh) a velikosti paměti mohla data zálohovat až jeden rok. Novější systémy pro zálohování již využívaly vysokokapacitní kondenzátor, který ale dovoloval zálohování pouze po dobu 10-14 dní, pro delší dobu zálohování pak opět baterii. Pro trvalé zálohování je nutno programově provést zápis dat do paměti FEPROM. Moderní systémy buď zálohují obsah paměti automaticky, zápisem do FEPROM zbytkovým nábojem zdroje před úplnou ztrátou napětí.

Upozornění
Oblast dat, která není zálohována, uložena v paměti typu FLASH, nebo když dojde k vyčerpání kapacity záložního zdroje, může a zpravidla obsahuje po zapnutí náhodnou (neplatnou) informaci.
 
Poznámka
Systém zpravidla zálohuje celou možnou oblast paměti bez ohledu na to, jakou velikost si uživatel zvolí (selektivní zálohování jednotlivých byte paměti a to včetně časovačů a čítačů je HW komplikované). Po zapnutí napájení je oblast "mimo zálohování" jednoduše vymazána nebo vyplněna inicializačními hodnotami. Konkrétní stav a způsob závisí na výrobci PLC.

Strukturovaná datová paměť - datové bloky

Datový blok je oblast, která je začleněna v uživatelském programu jako blok, a obsahuje uživatelská data, proměnné. Hodnoty datových bloků jsou dostupné z ostatních programových bloků. Obecné datové bloky jsou společné, dostupné, ze všech programových bloků. Datové bloky neobsahují programový kód (více ...).

Zálohování datových bloků

Zálohování datových bloků, jejich obsahu, při výpadku napájení je nutnou podmínkou správné funkce PLC. Technické principy zálohování jsou shodné s principy zálohování obecné paměťové oblasti s tím, že se vždy zálohují všechny datové bloky a zálohují se všechny položky.


PLC-AUTOMATIZACE - DATA - UKLÁDÁNÍ DAT
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.