PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČÍSELNÉ SOUSTAVY - DESÍTKOVÁ (DEKADICKÁ) SOUSTAVA Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

DESÍTKOVÁ (DEKADICKÁ) SOUSTAVA

Charakteristika

Desítková soustava je běžně užívanou soustavou v občanském životě. Její používání je dána historickým vývojem a již Egypťané používali soustavu se základem 10. Zápis v desítkové soustavě (pouze je-li to nutné) bývá doplněn o znak 'D' nebo 'd' použitý jako dolní index za poslední číslicí, případně zkratkou DEC. Desítková soustava používání k zobrazení znaky (číslice): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9.

Použití

Desítková číselná soustava je prakticky nejpoužívanější soustavou v matematice, vědě i technice a i výstupy v numerické technice jsou konvertovány do soustavy desítkové. Dříve se používaly a některé soustavy se ještě používají i jiné číselné soustavy jako je šedesátková nebo dvanáctková. Sumery zavedená šedesátková soustava se stále používá k měření času a úhlů. V číslicové technice se však upřednostňuje dvojková nebo šestnáctková soustava, protože je pro zpracování dat přirozenější.

Kódování desítkové soustavy

Pro použití desítkové soustavy ve výpočetní technice bylo nutno přiřadit hodnotám číslic odpovídající znaky. Standardně se používá tabulka ASCII s použitím kódováním BCD.

Matematické vyjádření desítkové soustavy

x=\sum_{i=0}^{k} {x_i} \cdot 10^{k-i} x = číslo
k
= počet číslic (pozic)
xi = <0;9>
10 = základ soustavy

 

Záporná čísla v desítkové soustavě

Potřeba zpracovávání záporných čísel přinesla nutnost doplnit číslo o znak nebo příznak záporné hodnoty. Pro vyjádření záporného čísla se používá znak "-" (minus).


PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ČÍSELNÉ SOUSTAVY - DESÍTKOVÁ (DEKADICKÁ) SOUSTAVA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.