PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ - VARIABILNÍ ADRESOVÁNÍ Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

VARIABILNÍ ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ

Charakteristika

Variabilní adresování umožňuje přiřazení adresy zvolené pozici v centrálním i rozšiřujícím rámu nebo decentrální periferii. Adresa tedy není vázána na konkrétní pozici I/O modulu v rámu. Tento způsob je efektivnější při sestavování HW konfigurace PLC i praktický při změnách v konfiguraci (přidání, odebrání modulů). Praktický význam je i v tom, že dovoluje umístění analogových modulů do více slotů, a to i v rámech rozšiřujících.

K variabilnímu adresování se stejně jako k pevnému vztahuje možnost adresování uživatelem po Byte nebo po slovech (word).

Variabilní adresování hardwarem

Variabilní adresování hardwarem je starším způsobem realizace variabilního adresování. Princip je takový, že v každém rámu (racku), je umístěn adresový modul (odlišný od modulu pro pevné adresování) nebo samotný I/O modul obsahuje adresový selector. Variabilní adresování se u starších systémů liší podle toho, v jakém systému je použito (více ...).

Variabilní adresování systémovou konfigurací hardware

Variabilní adresování systémovou konfigurací hardware je komfortním způsobem, jak definovat přiřazení adres I/O modulů a zároveň popsat konfiguraci systému. Principielně se jedná o vytvoření systémového zápisu konfigurace, který je uložen v CPU a v případě potřeby distribuován na podřízené stanice systému (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - ADRESOVÁNÍ PERIFERIÍ - VARIABILNÍ ADRESOVÁNÍ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.