PLC - Programovatelné logické automaty

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ZNAKOVĚ A TEXTOVĚ ORIENTOVANÁ DATA
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ZNAKOVĚ A TEXTOVĚ ORIENTOVANÁ DATA

Charakteristika

Znakově a textově orientovaná data nesou informace ve formě, která odpovídá tištěným znakům, přesněji obsahují kódované znaky nebo text, textový řetězec:

  • A - znak
  • ABCDEF - textový řetězec
Poznámka
Použití dále uvedených typů může být odlišné (pojmenování, typ, struktura) u různých typů PLC a výrobců.

CHAR

CHAR (Character) - znak má délku 8 bitů a zabírá jeden Byte v paměťové oblasti dat. Do proměnné datového typu CHAR se ukládá (pouze) jeden znak ve formátu ASCII.

délka (bit) formát rozsah hodnot
8 znaky ASCII 1 znak tabulky ASCII

WCHAR

WCHAR (Wide Character) - dvojitý znak má délku 16 bitů a v paměťové oblasti zabírá dva Byte respektive jeden Word. Do proměnné datového typu WCHAR se ukládá jeden znak rozšířené znakové sady ve formátu UNICODE.

délka (bit) formát rozsah hodnot
16 znaky UNICODE 1 znak UNICODE v rozsahu 0000 ... D7FF
 
Poznámka
WCHAR umožňuje vložit kontrolní znak (CR, LF, FF, ...) s použitím znaku $.

STRING

STRING - (textový) řetězec má délku definovanou programátorem, o celkové délce až n=254 znaků a může v něm být uloženo 0 až n znaků v kódu ASCII. Pro určení délky řetězce a počtu uložených znaků (ukládají se zleva) je STRING doplněn dvěmi Byte pro uložení informace o délce, 0 Byte obsahuje celkovou rezervovanou délku řetězce, 1 Byte obsahuje skutečnou délku řetězce.

struktura typu STRING
Byte
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 4 'T' 'E' 'X' 'T'  
 
délka (Byte) formát rozsah hodnot
n + 2 znaky ASCII + řídící znaky 0 až 254 znaků tabulky ASCII 00 ... FF
 
Poznámka
Pokud je skutečný počet znaků řetězce menší než jeho deklarovaná délka, není definován obsah nevyužitých pozic a může obsahovat nedefinovaný obsah.

WSTRING

WSTRING (Wide String) - dvojnásobný textový řetězec vychází z analogie typu WCHAR aplikovaného na řetězec STRING. WSTRING má délku definovanou programátorem, o celkové délce až n=16392 znaků a může v něm být uloženo 0 až n znaků v kódu UNICODE. Pro určení délky řetězce a počtu uložených znaků (ukládají se zleva) je WSTRING doplněn dvěmi Wordy pro uložení informace o délce, 0 Byte obsahuje celkovou rezervovanou délku řetězce, 1 Byte obsahuje skutečnou délku řetězce.

struktura typu WSTRING
Word
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 4 'T' 'E' 'X' 'T'             
 
délka (Word) formát rozsah hodnot
n + 2 znaky UNICODE 0 až 16382 znaků UNICODE v rozsahu 0000 ... D7FF
 
Poznámka
Pokud je skutečný počet znaků řetězce menší než jeho deklarovaná délka, není definován obsah nevyužitých pozic a může obsahovat nedefinovaný obsah.

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - ZNAKOVĚ A TEXTOVĚ ORIENTOVANÁ DATA

 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.