PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU - ODVOZENÉ LOGICKÉ FUNKCE Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ODVOZENÉ LOGICKÉ FUNKCE

Charakteristika

Odvozené logické funkce jsou vytvořeny negací základních logických funkcí.

Negace logického součinu - NAND - Sheffrova funkce

Použití: Negace funkce AND.
 
Definice: Výstup funkce (Y) negace logického součinu je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy,
je-li alespoň jeden vstupní signál (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 0.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) negace logického součinu je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy a právě tehdy,
jsou-li všechny vstupní signály (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 1.
 
Matematický zápis: Y = /[X1X2 • ... • Xn] = /X1 + /X2 + ... + /Xn
Poznámka: lomítko "/" před signálem vyjadřuje negaci signálu.
 
Pravdivostní tabulka:
(pro 3 vstupy)
X3 X2 X1 Y
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
 
Grafické zobrazení:

Negace logického součtu - NOR - Pierceova funkce

Použití: Negace funkce OR.
 
Definice: Výstup funkce (Y) negace logického součtu je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy a právě tehdy,
jsou-li všechny vstupní signál (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 0.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) negace logického součtu je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy,
je-li některý vstupní signál (X1 , X2 , ... , Xn) právě ve stavu logické hodnoty 1.
 
Matematický zápis: Y = /[X1 + X2 + ... + Xn] = /X1 /X2 ... /Xn
Poznámka: lomítko "/" před signálem vyjadřuje negaci signálu.
 
Pravdivostní tabulka:
(pro 3 vstupy)
X3 X2 X1 Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0
 
Grafické zobrazení:

Negace exkluzivního součtu - XNOR

Použití: Negace funkce XOR.
 
Definice: Výstup funkce (Y) negace exklusivního součtu je ve stavu logické hodnoty 1 tehdy,
jsou-li vstupní signály (X1 , X2) shodných logických hodnot.
  jinými slovy ...
Výstup funkce (Y) exklusivního součtu je ve stavu logické hodnoty 0 tehdy,
jsou-li vstupní signály (X1 , X2) ve stavu odlišných (opačných) logických hodnot.
 
Matematický zápis: Y = /[X1 (+) X2] = X1 • X2 + /X1 • /X2
  Poznámka: (+) nahrazuje znak "+ v kroužku", lomítko "/" před signálem vyjadřuje negaci signálu.
 
Pravdivostní tabulka:
(pro dva vstupy)
X2 X1 Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
 
Grafické zobrazení:

Negace negace - NNOT

Použití: Nemá praktické využití, vytváří pouze opakování signálu.
 
Definice: Výstup funkce (Y) má právě takovou hodnou, jakou má vstupní signál (X).
 
Matematický zápis: Y = /[ /X ] = X
  Poznámka: lomítko "/" před signálem vyjadřuje negaci signálu.
 
Pravdivostní tabulka:
X Y
0 0
1 1
 
Grafické zobrazení:
 
Poznámka: Při fyzické realizaci pomocí integrovaných obvodů je NNOT / opakování využíváno k vytvoření krátkého zpoždění signálu, řádově ns. V programu PLC má význam ke zpoždění signálu pouze tehdy, jedná-li se o vytvoření zpoždění o jeden nebo více cyklů PLC (tj. vytvoření posuvného registru). V rámci jedné programové sítě se takovéto zpoždění neuplatní a některé kompilátory dokáží tyto zápisy dvojité negace odstranit. Neplatí to však pokud je dvojitá negace zapsána v různých částech programu. K tomuto dochází při špatné optimalizaci programu po provedených úpravách v programu (zapomenutí).

PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZÁKLADNÍ PRVKY PROGRAMU - ODVOZENÉ LOGICKÉ FUNKCE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.