PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - BITOVĚ ORIENTOVANÁ DATA Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

BITOVĚ ORIENTOVANÁ DATA

Charakteristika

Bitově orientovaní data jsou určena pro uchování jednoduchých - dvoustavových informací o nějakém stavu, například:

  • zapnuto / vypnuto
  • porucha / Ok
  • další stavové příznaky podle potřeby
Poznámka
U bitově orientovaných datových typů nelze provádět porovnání (větší, menší než ...), protože explicitně neurčuje význam nejvyššího bitu jako znaménkového.

Bit (BOOL)

Bit je základní jednotka informace a může vyjadřovat pouze dva stavy: ano/ne, true/false, zapnuto/vypnuto, (číselně) 1/0. Pomocí vícenásobného sestavení, skupinování Bitů je možno vytvářet prostor pro uložení informace o více kombinacích.

délka (bit) rozsah hodnot
1 0, 1

Nibble

Nibble je skupina čtyř (4) po sobě jdoucích bitů v paměťové oblasti. Nibble je jako takový málo používán a nemá ani deklarační podporu v PLC. Prakticky je ale stále používán pro šestnáctkovou a BCD soustavu v rámci Byte a vyšších bitově orientovaných typů.

délka (bit) formát rozsah hodnot
4 desítkový bez znaménka 0 ... 15
desítkový se znaménkem -8 ... +7
binární 0000 ... 1111
hexadecimální 0 ... F
BCD 0 ... 9

Byte

Byte je skupina osmi (8) po sobě jdoucích bitů v paměťové oblasti, tedy obsahuje dva Nibly.

délka (bit) formát rozsah hodnot
8 desítkový bez znaménka 0 ... 255
desítkový se znaménkem -128 ... +127
binární 0000 0000 ... 1111 1111
hexadecimální 00 ... FF
BCD 00 ... 99

Word

Word je skupina šestnácti (16) po sobě jdoucích bitů v paměťové oblasti, tedy obsahuje dva Byte.

délka (bit) formát rozsah hodnot
16 desítkový bez znaménka 0 ... 65 535
desítkový se znaménkem -32 768 ... +32 767
binární 0000 0000 0000 0000 ... 1111 1111 1111 1111
hexadecimální 0000 ... FFFF
BCD 0000 ... 9999

DWord (Double Word)

DWord je skupina šestnácti (32) po sobě jdoucích bitů v paměťové oblasti, tedy obsahuje dva Wordy.

délka (bit) formát rozsah hodnot
32 desítkový bez znaménka 0 ... 65535
desítkový se znaménkem -2 147 483 648 ... +2 147 483 647
binární 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
hexadecimální 0000 0000 ... FFFF FFFF
BCD 0000 0000 ... 9999 9999

LWord, QWord (Long Word, Quadruple Word)

LWord je skupina šedesátičtyř (64) po sobě jdoucích bitů v paměťové oblasti, tedy obsahuje čtyři DWordy.

délka (bit) formát rozsah hodnot
64 desítkový bez znaménka 0 ... 18 446 744 073 709 551 615
desítkový se znaménkem -9 223 372 036 854 775 808 ... +9 223 372 036 854 775 807
binární 0000 (64 pozic) ... 1111 (64 pozic)
hexadecimální 0000 0000 0000 0000 ... FFFF FFFF FFFF FFFF
BCD 0000 0000 0000 0000 ... 9999 9999 9999 9999

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - BITOVĚ ORIENTOVANÁ DATA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.