PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY - HLAVNÍ ORGANIZAČNÍ BLOK Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

HLAVNÍ ORGANIZAČNÍ BLOK

Main program / OB1

Charakteristika

Hlavní organizační blok (Main program / OB1) je systémem CPU aktivován cyklicky po načtení stavu vstupních signálů, tedy, jedná se o stav, kdy CPU může začít zpracovávat uživatelský program. Často se uvádí, že hlavní organizační blok musí být vždy naprogramován a přítomen (nahrán) v CPU. Prakticky však záleží na konkrétním systému, výrobci PLC i systémových prostředcích konkrétního CPU. I když hlavní organizační blok bývá používán téměř vždy, není jeho použití vždy nutné a události (procesní, stavové, systémové, diagnostické) mohou vyvolávat konkrétní reakční organizační bloky.

Poznámka
Například SIMATIC S5-135/155 dovoluje místo systémového volání cyklického zpracování OB1 systémově cyklicky volat FB1.

Použití hlavního organizačního bloku

Pokud je hlavní programový blok použit, provádí se zde běžné cyklické zpracování algoritmu řízení. U malých a jednoduchých aplikací může obsahovat kompletní programové řešení algoritmu řízení procesu. Častějším případem je ale situace, kdy jsou z hlavního programového bloku volány dílčí podprogramy, které vytvářejí strukturu programu, řeší dílčí úlohy řídícího algoritmu a přispávají tak k přehlednosti programu.

Příklad:
Postupné volání podprogramů z hlavního organizačního bloku.

// hlavní organizační blok - začátek
CALL "Podprogram 1"    // řízení podávání materiálu
CALL "Podprogram 2" // řízení zpracování materiálu
CALL "Podprogram 3" // řízení kontroly a třídění výrobku
CALL "Podprogram 4" // řízení ukládání výrobku do skladu
// hlavní organizační blok - konec
 
Poznámka
Není výslovně zakázáno, že hlavní program nesmí obsahovat logické funkce řízení, mělo by se však jednat o globální logické funkce, společné pro celý program.

PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY - HLAVNÍ ORGANIZAČNÍ BLOK
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.