PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ - KÓD 2 Z 5 Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

KÓD 2 Z 5

Charakteristika

Kód 2 z 5 představuje takový způsob kódování, kdy jsou v jednom okamžiku vždy aktivní dvě stopy (dva bity) z 5 možných. Kód byl vyvinut v různých variantách.

Použití

Praktické využití kódu je určeno pro generování a čtení čárového kódu. Podle typu kódu se používá oddělení čar pevnými mezerami a proměnnou šířkou čáry, kdy šířka vyjadřuje stav log. 0 nebo log. 1. Jiné kódy využívají proměnnou šířku čáry i proměnnou šířku mezery se stejným vyjádřením log. 1 a log. 0.

Vzhledem k tomu, že se kód po načtení převáší do PLC již dekódovaný a generuje se prostým tiskem na zařízení, nejsou zde jednotlivé kódy rozebírány.


PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ - KÓD 2 Z 5
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.