PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - PŘÍSTUP K PERIFERIÍM - IZOCHRONNI MÓD Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Izochronní mód (Isochronous Mode)

Charakteristika

Izochronní mód komunikace mezi CPU a decentrálními periferiemi přináší jednotnou reakci, odezvu systému tam, kde je potřebné zajistit synchronizaci mezi několika místy decentrálních periferií.

Popis

Izochronní mód / režim je způsob, který poskytují pouze někteří výrobci (např. SIEMENS), jakým lze optimalizovat komunikaci mezi CPU a decentrálními periferiemi vhodným načasováním dílčích funkcí a vnitřních cyklů - synchronizačí přerušení. Pro realizaci je potřebná dostatečně rychlá a spolehlivá synchronizace hodin tak, aby všechna potřebná data byla včas k dispozici. Toto poskytuje PROFINET IO (za určitých podmínek i PROFIBUS DP) s časově konstantním přenosem, viz obrázek 1.

Obrázek 1
Časová struktura izochronního módu

Načasování Ti zajišťuje, že všechna vstupní data jsou shromážděna a připravena k přenosu ještě dříve, než začne další cyklu přenosu dat přes PROFINET IO. Časování Ti musí kompenzovat všechny časové prodlevy vznikající při sběru digitálních signálů a konverzi signálů analogových. Hodnotu Ti může určit systém na základě známé hardwarové konfigurace nebo nastavit uživatelsky. PROFINET IO pak provede přenos dat do IO řadiče. V synchronním cyklu přerušení jsou data vyhodnocena v programu a připravena odpovídající reakce pro výstupy před zahájením dalšího cyklu obsluhy periferií. Délku tohoto cyklu Tdc určuje uživatel. Obdobně časování To zahrnuje čas potřebný hlavně pro převod analogových signálů, může jej určit systém nebo uživatel. Stejně jako u klasické reakční doby se projevují odchylky reakční doby způsobené okamžikem změny signálu a odlišným okamžikem načtení změny na vstupu.

Výhody:

  • časování Ti a To probíhá současně ve všech periferiích (časování je ale pro každou periferii různé)
  • probíhající vzorkování umožňuje konzistenci dat
  • sběr dat (vstupy) a výdej hodnot (výstupy) jsou synchronizovány (např. koordinace polohy, pohybů)
  • současné získání všech signálů z celého řízeného procesu
  • je možno kombinovat decentrální periferie které nepodporují isochronní mód s periferiemi, které jej podporují.

IRT (Isochronous Real Time Ethernet)

IRT je technika přenosu, při jejímž použití jsou jsou zařízení na PROFINETU synchronizována s vysokou přesností. Synchronizační master vysílá časové značky, na něž se synchronizují ostatní slave. Účastníci časové synchronizace musí být jedné doméně, kde je v šířce pásma vyhrazena část pro IRT komunikaci. Komunikace pouze Real Time (RT) a ostatní (TCP/IP) je možná pouze mimo vyhrazenou šířku pro IRT, viz obrázek 2.

Obrázek 2
Rozdělení komunikačního cyklu
  • IRT data (izochronní komunikace) uživatel si může vyhradit tuto část přenosu k odesílání hodin. V průběhu tohoto časového úseku, jsou přenášena pouze IRT data. Je možno zvolit režim "vysoký výkon" pro nejrychlejší možné časy aktualizace (to vyžaduje konfiguraci topologie) nebo "vysokou flexibilitu" pro jednoduchou konfiguraci.
  • RT data (Real-time komunikace) v části přenosu jsou cyklicky přenášeny RT rámce a jsou upřesdnostňovány Ethernetové rámce před "normálními" TCP / IP rámci (priorita 6 7).
  • TCP / IP data (standardní komunikace) ve zbývajícím čase komunikačního cyklu  jsou přenášeny ostatní standardní komunikace (TCP / IP, atd).

PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE - PŘÍSTUP K PERIFERIÍM - IZOCHRONNI MÓD
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.