HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - NIXIE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Nixie trubice (digitron)

Nixie trubice (odvozeno od Numeric Indicator Experiment No. 1), výbojka se studenou katodou, zkrátka digitron, byla vyvinuta americkou firmou Hayd Brothers Laboratories a uvedena na trh v roce 1954 firmou Burroughs Corporation (nástupce), která zaregistrovala značku „Nixie“ jako svou obchodní známku. V baňce plněné plynem s nízkým tlakem (zpravidla neon) je umístěno několik elektrod (katod), tvarem odpovídající číslovkám 0-9, anoda je společná. Podle přizemnění odpovídající katody se doutnavým výbojem oranžové barvy rozsvícen patřičný znak. Potřebné provozní napětí podle typu je 60-170Vdc. Konstrukčně je možno sestavit elektrody pro radiální i axiální pohled ma znak. Příklad zobrazení znaků digironu je na obrázku 1a.

Nixie - digitron
Obrázek 1a
Nixie tube - digitron.
(autor: Virginio Savani CC by SA 3.0)

Digitron v prvotním provedení má 11 přípojných bodů (1x anoda + 10x katoda). Zobrazování dalších znaků, než 0-9 naráží na konstrukční problém, což je nárůst kontaktů s nárůstem zobrazovaných symbolů. Spíše experimentálně než prakticky byla konstrukce digitronu upravena jako segmentová zobrazovací jednotka, tedy výsledný zobrazený znak není zobrazován vcelku ale je složen z několika částí, segmentů. Takto vznikly provedení pro zobrazování číslic (a některých nezaměnitelných alfa znaků) v 7 segmentovém provedení a v provedení se 14 segmenty pro zobrazení alfanumerických znaků, viz obrázek 1b.

Nixie - digitron
Obrázek 1b
Digitron v provedení 7 a 14 segmentů.
(derivative work under Virginio Savani CC by SA 3.0)

Výhody: v dnešní době praktický žádné, nízká spotřeba, retro styl, životnost až 200.000 hodin u specielních provedení.

Nevýhody: křehká konstrukce (sklo, jemná konstrukce uložení katod), rozměry, vyšší napájecí napětí, citlivost na stabilitu napětí, odpařování katody a usazování na vnitřní straně baňky, nižší životnost pouze 2.000 hodin u prvních typů, prostorově (hloubkově) proskakující znaky, snadné přesvětlení vnějším zdrojem světla, bez regulace svitu.

Řízení: jednoznakové řízení z PLC možné, víceznakové v dynamickém režimu a s pomocnou pamětí možné, obojí celkově nepraktické.


HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - NIXIE

Reference:

  • HAYDU BROS. WAS LARGEST TOWNSHIP EMPLOYER, By Zoltan Haydu, Jack Farrell, Dick Farrell and Mary Farrell, [From Warren History, Vol. Two, No. 6, Fall 1996]
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.