HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - OBRÁZEK
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Obrázek

Charakteristika

Obrázek (Picture, Image) není aktivním objektem ve smyslu řízení a ovládání, pouze doplňuje informace na ploše obrazovky. Použití obrázku najde uplatnění v případech, kdy standardní knihovna (podpora od výrobce) neposkytuje potřebný motiv nebo by vytvoření obrazu pomocí standardních vektorový grafických objektů bylo pracné a náročné na počet jednotlivých objektů. Obrázek jako takový je možno aplikovat v různých případech ...

Obrazová databáze projektu

Obrazová databáze projektu je úložiště obrázků obsahující dvě části, Jednu část poskytuje výrobce panelu jako předdefinované, standardní obrázky, tak zvanou grafickou knihovnu a druhou část vytváří uživatel podle své potřeby, tím, že externí obrázky do projektu nahraje.

Univerzálnost

Obrázek z databáze projektu je možno přiřadit libovolnému objektu, který jeho použití podporuje a jeden obrázek použít pro více objektů současně.

Technologický obrázek

Význam spočívá v tom, že umožňuje na ploše obrazovky displeje schematicky znázornit řízenou technologii jako podklad a na tento vhodně umístit aktivní objekty vizualizace. Obsluha tak má lepší a názorný přehled o významu aktivních objektů.

Informační obrázek

Pokud se na panelu vyskytují podobné obrazovky se shodným nebo podobným rozmístěním objektů, pomůže pro orientaci malý obrázek znázorňující vybranou část technologie.

Montážní obrázek

Obrázek, např. montáže, kde jsou šipkami vyznačeny montážní body s vyznačením pořadí operací.

Ikona

V případě tlačítka (Button) a některých dalších objektů např. seznam obrázků (Graphic IO Field) je možno místo textového popisu tento nahradit malým obrázkem vyjadřující funkci, stav objektu.

... a další ...

podle konkrétní aplikace a užití.


Vlastnosti

vlastnosti objektu se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Název unikátní symbolický název, použití pro přiřazení ve vizualizaci, ve skriptu
 
Zdroj určení konkrétního obrázku z obrazové databáze projektu
 
Vzhled • styl 3D (vmáčknutí) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez rámečku / styl, šířka a barva ohraničení
• pozadí plná barva / průhledný
• barva do průhlednosti  barva z vloženého obrázku, která nebude zobrazena a místo ní se zobrazí barva pozadí objektu, podporují pouze bitově orientované formáty obrázků
 
Umístění • souřadnice poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry obrázku
• vrstva určení vrstvy na obrazovce

Události

objekt nemá žádné události

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - OBRÁZEK
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.