HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZROZŠÍŘENÉ OBJEKTY
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Rozšířené objekty

Charakteristika

Rozšířené objekty objekty pro vizualizaci představují skupinu, která poskytuje další (rozšířené) funkce a možnosti pro zobrazování, zadávání a ovládání jako procesu, tak i panelu samotného. Tyto objekty, ve většině případů, vycházejí ze základních objektů a poskytují možnosti, které by jinak bylo nutno specificky vytvářet. Další rozšířené objekty jsou specielními objekty vytvořenými přímo pro konkrétní funkci.

Textový seznam

Textový seznam (List, Combo, Symbol Field) je objekt, který obsahuje několik textových položek (minimálně jednu) (více...)

Vektorový grafický objekt

Vektorové grafické objekty nejsou sice nutným a nezbytně potřebným objektem pro řízení. Jejich použití však dodává vizualizaci potřebnou přehlednost, srozumitelnost i názornost a přispívá k lepší orientaci operátora na obrazovce (více...)

Obrázek

Obrázek (Picture, Image) není aktivním objektem ve smyslu řízení a ovládání, pouze doplňuje informace na ploše obrazovky. Použití obrázku najde uplatnění v případech, kdy standardní knihovna neposkytuje potřebný motiv (více...)

Seznam obrázků

Seznam obrázků (Graphic IO Field) je analogií k textovému seznam (List, Combo, Symbol Field) s tím, že obsah není vyjádřen textovou ale grafickou formou. Seznam obrázků obsahuje několik grafických položek (minimálně jednu) (více...)

Přepínač

Přepínač (Switch) je objekt, který je odvozen od tlačítka (Button) a na rozdíl od něj poskytuje trvalou vizuální informaci o stavu aktivní/neaktivní (zapnuto/vypnuto) (více...)

Posuvník

Posuvník (Slider) je objekt, který dovoluje měnit hodnotu přiřazené proměnné (Tag) přestavením ovládacího bodu objektu, tzv. hmatníkem. (více...)

Připravuje se ...

Sloupcový indikátor

Sloupcový indikátor (Bar)  (více...)

Indikátor

Indikátor (Gauge)  (více...)

Graf

Graf (Graph, Trend View)  (více...)

Receptura

Receptura (Recipe)  (více...)

Zobrazení poruch, hlášení

Zobrazení poruch, hlášení (Alarm View)  (více...)

Archiv

Archiv (Archive, Log, Record)  (více...)

 


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZROZŠÍŘENÉ OBJEKTY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.