HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - LED
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

LED displej

LED displej (LED - light-emitting diode) je složen z několika LED diod, vhodně uskupených tak, aby u segmentových displejů rozsvícení odpovídajících segmentových LED diod vytvořilo požadovaný znak, přičemž podle velikosti segmentu a požadované intenzity svítivosti může být pro jeden segment využito i více, současně svítících LED diod. U maticových LED displejů je každý bod tvořen jedním světelným zdrojem a znak se vytváří dynamickým provozem s frekvencí vyšší, než rozezná oko.

Tento druh zobrazovacího prvku byl od počátku vyvíjen jako segmentový, tedy znak je zobrazován rozsvícením minimálního počtu segmentů. Později byly vyvinuty displeje s více segmenty (více jak 7), 9, 14 nebo 16, které umožňovaly odlišné zobrazování číslic (9 segmentů) a další typy zobrazení alfanumerických znaků, a nakonec i maticové displeje s rastrem 7x5 bodů. Mimo segmentů nebo bodů dovoluje technologie vytvořit i konkrétní znaky nebo symboly, s kterými se pracuje jako s jedním segmentem (+, -, °, ~, grafické symboly). Technologicky lze vyrobit i provedení s proměnnou barvou. Příklady LED displejů jsou zobrazeny na obrázku 1.

LED displej
Obrázek 1
LED displej (7, 16 segmentů / maticový)

Jednotlivé segmentovky nebo znakovky se vyrábějí samostatně nebo jsou sdružovány do různě velkých skupin. LED displeje již dosáhly velkého rozšíření a uplatnění díky pevnému plastovému provedení i díky možné miniaturizaci (např. digitální hodinky).

Výhody: relativně nízká spotřeba, možno kompenzovat dynamickým režimem, různé základní barvy (červená nejčastěji, zelená, žlutá modrá, bílá), možnost regulace intenzity svitu, dostatečně odolné provedení, provedení se společnou katodou nebo anodou, u standardní svítivosti dlouhá živornost typicky >100.000 hodin, provozní odolnost při nízkých teplotách.

Nevýhody: omezená životnost při velkém světelném výkonu, náchylné na poškození při vyšších teplotách, postupné vysvícení.

Řízení: jednoznakové segmentové řízení z PLC možné, u displeje s větším počtem jednoznakových jednotek vhodné použít multiplexní režim, pro víceznakové sestavy je vhodné využití specielního dynamického řadiče displeje a komunikace s PLC po sériové lince nebo po síti.

Velkoplošný LED displej

Velkoplošný LED displej je tvořen samostatnými výkonovými diodami s vysokým jasem, kdy jeden bod je tvořen 1 diodou pro monochromatické provedení nebo pro barevné provedení s 3 diodami RGB, případně je bod doplněn bílou LED. Princip řízení je potom značně odlišný od řízení znakově orientovaných segmentových nebo maticových displejů a odpovídá řízení grafických panelů, podobně jako grafický LCD displej.


HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - LED

Reference:

  • Světelné diody: Ing. Vladimír Dvořáček, S Lamp s.r.o., Pananské Břežany
  • The life and times of the LED — a 100-year history". The Optoelectronics Research Centre, University of Southampton. April 2007.
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.