HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - MECHANICKÉ PRVKY
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Mechanické ovládací prvky

Úvod

Mechanické prvky i v době pokročilé elektroniky tvoří podstatnou část rozhraní mezi člověkem a strojem. Jejich konstrukce a  vlastnosti akceptují ergonomické, funkční, přehledné a spolehlivé rozhraní pro ovládání stroje.

Tlačítko, vypínač, přepínač

Tlačítko, vypínač, přepínač jsou tři elementární ovládací prvky používané pro ovládaní strojů a zařízení. Požadavkem je vytvořit krátkodobou (tlačítko) nebo trvalou (vypínač, přepínač) změnu stavu jednoho nebo více elektrických signálů použitých pro řízení (více ...)

Pákový ovladač - joystick

Pákový, křížový ovladač - joystick je ovládací prvek určený k intuitivnímu a ergonomickému řízení a ovládání pohyblivých částí zařízení. Typickým příkladem je ovládání portálového jeřábu nebo manipulátoru. Názvosloví pákový a joystick přesně nerozlišuje, jestli se jedná o ovladač v jednom nebo ve dvou na sebe kolmých směrech ovládáni. (více ...)

Elektromechanická signalizace

Elektromechanické signalizační prvky představují předání informace prostřednictvím změny polohy polohového prvku nebo i mechanickým vyvoláním akustického tlaku - zvuku (více ...)


HMI-AUTOMATIAZCE - MECHANICKÉ PRVKY

 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.