PLC-AUTOMATIZACE - HMI
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

HMI (vizualizace a ovládání)

Tento oddíl o vizualizaci a ovládání je rozpracován a zobrazuje se pouze část obsahu. 
Z tohoto důvodu je menu tohoto oddílu dostupné pouze z hlavních stránek ostatních oddílů.

Úvod - HMI

HMI (Human Machine Interface) představuje rozhraní mezi zařízením (strojem, systémem) a člověkem (obsluha, operátor). Dříve bylo toto rozhraní označováno jako vizualizace (zobrazování) a ovládání stroje. HMI představuje prostředky pro zobrazení a předání informace o stavu zařízení (stav, hodnoty) obsluze nebo operátorovi a zároveň poskytuje možnost k ovládání stroje a zadávání hodnot. Pokud člověk užívá počítač je toto nazýváno Human-Computer Interaction - Interakce člověka s počítačem.

Stručná historie

Uvedený přehled časové osy představuje obecný vývoj interakce mezi člověkem a výpočetní technikou, elektronikou ...

  • 1945-1955: vakuová technika, elektronky
  • 1955-1965: tranzistory, rozšíření oblasti užití
  • 1965-1980: rozvoj a rozšíření užívání počítačů člověkem
  • 1980-1985: rozšíření počítačů do různých odvětví
  • 1985-1995: nástup graficky orientovaných rozhraní
  • 1995-2010: nástup a masové rozšíření internetu

(Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies ..., Julie A. Jacko, Ph.D.)

V době nástupu prvních řídicích systémů v roce 1969/1970 byla již technologie zobrazování relativně pokročilá, alespoň pro programátora, který mohl využít standardní CRT monitor a standardní klávesnici. Vizualizace přímo na stroji byla stále problematická a hlavně cenově nákladná. Z tohoto důvodu byla řešena v minimální možné míře (úsporně), tedy pouze zobrazování hodnot na číselných displejích, později se používaly i jednoduché textově orientovaná zobrazovací zařízení 2-4 řádky, 10-20 znaků/řádek v provedení jako monochromatický fluorescenční nebo LCD displej doplněný o klávesnici. Pro náročnější vizualizaci byly používány systémy s CRT monitorem a speciálním rozhraním integrovaném v PLC nebo samostatná sestava PC a sériová výměna dat s PLC.

Dnešní ovládací panely je jen stěží možno srovnávat s prvními prostředky vizualizace. Technologický pokrok v zobrazovacích prvcích, tenkovrstvé technologie, miniaturizace, integrace, nárůst výkonu zpracování a cenová dostupnost dovedl oblast vizualizace a ovládání do stavu, kdy HMI není jen "přídavkem" k PLC ale již tvoří samostatnou skupinu. Současné prostředky poskytují grafické zobrazení o velkém rozlišení, kvalitní barevné podání, klávesnici a dotykovou obrazovku, velký počet zobrazovaných stránek, různé fonty písma, předdefinované nebo uživatelsky vytvořené ovládací prvky, animaci, knihovnu objektů, možnost zobrazování grafů pro více hodnot i na dvou osách, archivaci hodnot, databázi přednastavených hodnot (receptury), zobrazování provozních, chybových hlášení a jejich archivaci, řízení oprávnění přístupu, přípravu tiskového výstupu, připojení snímačů čárových a 2D kódů, paralelní provoz více panelů, pevné nebo přenosné provedení i s bezdrátovým přenosem, vzdálenou správu a množství dalších funkcí.

Možnosti HMI, účel i provedení se liší nejen podle množství předávaných informací a potřeb ovládání ale i podle účelu zařízení a ergonomiky. Prakticky by měla být vizualizace a ovládání řešeno podle konkrétní aplikace a užití. V běžném prostředí je možno volit sofistikovanější provedení HMI, v těžkých provozech (doly, slévárny) je vhodné volit výraznější, jednodušší a odolnější provedení HMI s ohledem na prostředí a hrubší zacházení. Toto však není absolutní pravidlo, záleží i na přístupu obsluhy k zařízení.

Ovládací prvky

Tlačítka, vypínače, přepínače

Tlačítko, vypínač, přepínač jsou tři elementární ovládací prvky používané pro ovládaní strojů a zařízení. Požadavkem je vytvořit krátkodobou (tlačítko) nebo trvalou (vypínač, přepínač) změnu stavu jednoho nebo více elektrických signálů použitých pro řízení. Pro automatizační techniku je typické používání standardizovaných ovládacích prvků (více ...).

Pákový, křížový ovladač - joystick

Pákový, křížový ovladač - joystick je sdružený ovládací prvek určený pro řízení a ovládání pohyblivých částí zařízení. Jedná se o ovladač pohybu v jednom nebo ve dvou směrech a s jednou nebo s více rychlostmi ve zvoleném směru pohybu. Podle konstrukce se používá binární (diskrétní) snímání polohy nebo i snímání polohy spojité (více ...).

Jednoduchá signalizace

Kontrolka

Kontrolka - žárovka, LED - elektro-optické prvky jsou pro indikaci velmi rozšířené pro jejich variabilitu a univerzálnost i s ohledem na různé technologie provedení prvku (žárovka, LED, ev. doutnavka). (více ...).

Elektromechanická signalizace

Elektromechanická signalizace pro poskytnutí informace o stavu kombinuje účinky elektrického proudu a mechanické vlastnosti materiálů. I přes to, že působí poněkud archaicky, je stále používána a má praktické opodstatnění (více ...).

Technologie zobrazování

Technologie zobrazování na displejích a monitorech představují velmi účinný prostředek k předání informace směrem k uživateli, obsluze zařízení. Na rozdíl od prosté kontrolky lze v textové, číselné, symbolické či grafické podobě vyjádřit velké množství informací (více ...).

Řízení displejů

Řízení displejů představuje spojený algoritmus mezi generováním znaku a jeho umístěním na požadovanou pozici zobrazovacího prvku. U grafických zobrazovačů pak i vykreslení grafického symbolu na požadované pozici (více ...).

Klávesnice

(více ...).

... a další připravujeme ...

 (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - HMI
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.