HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - HMI
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

HMI (vizualizace a ovládání)

Úvod - HMI

HMI (Human Machine Interface) představuje rozhraní mezi zařízením (strojem, systémem) a člověkem (obsluha, operátor). Dříve bylo toto rozhraní označováno jako vizualizace (zobrazování) a ovládání stroje. HMI představuje prostředky pro zobrazení a předání informace o stavu zařízení (stav, hodnoty) obsluze nebo operátorovi a zároveň poskytuje možnost k ovládání stroje a zadávání hodnot. Pokud člověk užívá počítač je toto nazýváno Human-Computer Interaction - Interakce člověka s počítačem.

Stručná historie

Uvedený přehled časové osy představuje obecný vývoj interakce mezi člověkem a výpočetní technikou, elektronikou ...

  • 1945-1955: vakuová technika, elektronky
  • 1955-1965: tranzistory, rozšíření oblasti užití
  • 1965-1980: rozvoj a rozšíření užívání počítačů člověkem
  • 1980-1985: rozšíření počítačů do různých odvětví
  • 1985-1995: nástup graficky orientovaných rozhraní
  • 1995-2010: nástup a masové rozšíření internetu

(Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies ..., Julie A. Jacko, Ph.D.)

V době nástupu prvních řídicích systémů v roce 1969/1970 byla již technologie zobrazování relativně pokročilá, alespoň pro programátora, který mohl využít standardní CRT monitor a standardní klávesnici. Vizualizace přímo na stroji byla stále problematická a hlavně cenově nákladná. Z tohoto důvodu byla řešena v minimální možné míře (úsporně), tedy pouze zobrazování hodnot na číselných displejích, později se používaly i jednoduché textově orientovaná zobrazovací zařízení 2-4 řádky, 10-20 znaků/řádek v provedení jako monochromatický fluorescenční nebo LCD displej doplněný o klávesnici. Pro náročnější vizualizaci byly používány systémy s CRT monitorem a speciálním rozhraním integrovaném v PLC nebo samostatná sestava PC a sériová výměna dat s PLC.

Dnešní ovládací panely je jen stěží možno srovnávat s prvními prostředky vizualizace. Technologický pokrok v zobrazovacích prvcích, tenkovrstvé technologie, miniaturizace, integrace, nárůst výkonu zpracování a cenová dostupnost dovedl oblast vizualizace a ovládání do stavu, kdy HMI není jen "přídavkem" k PLC ale již tvoří samostatnou skupinu.

Současné prostředky poskytují grafické zobrazení o velkém rozlišení, kvalitní barevné podání, klávesnici a dotykovou obrazovku, velký počet zobrazovaných stránek, různé fonty písma, předdefinované nebo uživatelsky vytvořené ovládací objekty, animaci, knihovnu objektů, možnost zobrazování grafů pro více hodnot i na dvou osách, archivaci hodnot, databázi přednastavených hodnot (receptury), zobrazování provozních, chybových hlášení a jejich archivaci, řízení oprávnění přístupu, přípravu tiskového výstupu, připojení snímačů čárových a 2D kódů, paralelní provoz více panelů, pevné nebo přenosné provedení i s bezdrátovým přenosem, vzdálenou správu a množství dalších funkcí.

Možnosti HMI, účel i provedení se liší nejen podle množství předávaných informací a potřeb ovládání ale i podle účelu zařízení a ergonomiky. Prakticky by měla být vizualizace a ovládání řešeno podle konkrétní aplikace a užití. V běžném prostředí je možno volit sofistikovanější provedení HMI, v těžkých provozech (doly, slévárny) je vhodné volit výraznější, jednodušší a odolnější provedení HMI s ohledem na prostředí a hrubší zacházení. Toto však není absolutní pravidlo, záleží i na přístupu obsluhy k zařízení.


HMI-AUTOMATIZACE - HMI
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.