HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Technologie zobrazování

Charakteristika

Zobrazování na displejích a monitorech představují velmi účinný prostředek k předání informace směrem k uživateli, obsluze zařízení. Na rozdíl od prosté kontrolky lze v textové, číselné, symbolické či grafické podobě vyjádřit velké množství informací v přehledném a strukturovaném tvaru na dostatečně (relativně) velké ploše. Problematika zobrazování jde ruku v ruce s rozvojem číslicového zpracování dat a informací (počítače, řízení, informační systémy ...).

Vývoj prostředků vizualizace (stejně jako vývoj výpočetní techniky) byl omezen nebo svázán s aktuálně dostupnými technologiemi. Tedy, prostředky vizualizace, které jsou zde taktéž uvedeny, mohou působit jako archaické vykopávky, ale je nutno si uvědomit, že vývoj jde od věcí jednoduchých k těm složitějším a dokonalým (otázkou je, co bude složité a dokonalé již v příštím desetiletí).

Displej, monitor

Displej, monitor je technický prostředek, který jako celek s potřebným řízením umožňuje zobrazování jednoho nebo více znaků (číslic, písmen, symbolů). Za displej se častěji považuje řešení, které zobrazuje méně informací ale na relativně velké ploše, za monitor je častěji označováno zařízení, které zobrazuje velké množství informací ale na ploše relativně malé.

Displeje, monitory podle konstrukce představují sdružený optický prvek, který je složen z několika segmentů nebo bodů (i velkého množství) za účelem zobrazení číselné nebo alfanumerické informace. S technologickým pokrokem, miniaturizací a integrací i plnému grafickému vyjádření v barevném podání.

Technologie provedení displejů a monitorů je značně odlišná a odpovídá době jejího vzniku a užití. V následujícím přehledu se jsou uvedeny různé druhy technologií konstrukce prvků pro zobrazování.

Nixie trubice (digitron)
CRT - zobrazovače - Charaktron / Typotron
- Nimo (zobrazovač)
- CRT monitor
- Pixel - grafický bod
- Vektorové vykreslování
VFD - fluorescenční displej
LED - displej - LED displej
- grafický LED displej
LCD - znakový displej
LCD - grafický displej - Pixel - grafický bod
- STN - Super Twistet Nematic
- TFT - Thin Film Tranzistor
PDP - Plazmový displej
Elektromechanický displej - terčíkový displej (flop dot)
- vaničkový displej (vane display)

 


HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.