HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Animace

Charakteristika

Animace je doplňující ale nepovinný prostředek vizualizace, který má za úkol zvýraznit nebo upřesnit nějaký stav, situaci. Pro animaci je možno využít prostředky, které poskytuje systém vizualizace (panel podle typu a výrobce) v jednoduchém nebo složitějším provedení.

Poznámka
Jednotlivé způsoby animací je možno kombinovat.

Animace viditelnosti

Animace změnou viditelnosti objektu má za úkol zobrazit objekt v konkrétní situaci. Animace viditelnosti představuje využití prostředků, které poskytují objekty konkrétního panelu (více...)

Animace barvou

Animace změnou barvy má za úkol zvýraznit nebo upřesnit nějaký stav, situaci. Animace barvou představuje využití prostředků, které poskytují objekty konkrétního panelu (více...)

Animace polohou, rozměrem

Animace polohou, rozměrem objektu představuje animaci založenou na dynamickém určení polohy objektu nebo na dynamické změně jeho velikosti. Animace polohou a rozměrem představuje využití prostředků, které poskytují objekty konkrétního panelu (více...)

Obrazová animace

Obrazová animace již představuje způsob, jak vytvořit dojem reálného pohybu. Pro prezentaci je toto sice efektivní ale pro praktické použití náročné jak z hlediska přípravy, tak i s ohledem na zatížení prostředků v řídícím systému, tak i komunikace (více...)


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.