HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - SKRIPT
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Skript

Charakteristika

Skript je pomocný programový nástroj, dostupný zpravidla u větších panelů, jako nástroj pro řešení funkcí a operací, které jsou pro danou vizualizaci specifické a nejsou implementovány ve funkcích poskytovaných výrobcem panelu.

VB Script

Jako skriptovací jazyk se obvykle používá Visual Basic pro svoji jednoduchost a je dostačující pro řešení běžných operací (matematických, porovnávacích, operace s textovými řetězci, podmíněných zpracování kódu a pod.), ale umožňuje i ovládání objektů na obrazovce (např. barva, viditelnost, poloha). Další možností je práce se soubory na disku panelu pomocí FSO (je možno vytvořit vlastní archiv mimo funkce panelu), komunikovat s periferiemi nebo komunikačními partnery.

Z pohledu praktického užití skriptu je potřebné, aby skript měl minimálně přístup k uživatelským proměnným (Tag), jak komunikovanými s řídícím systémem, tak i k interním.

Upozornění
Ve skriptu není možno použít jiné objekty, funkce, operace, než ty, které výrobce panelu podporuje a ve skriptu pro použití uživatelem zpřístupní.

Zápis skriptu

Pro script je ve vývojovém prostředí vyhrazena samostatná část, která není nic jiného než jednoduchý textovým editor s možností zápisu požadovaných funkcí, případně i podprogramů. Pokud výrobce více podporuje použití skriptů, obsahuje editor i jednoduchou kontrolu syntaxe, kontextovou nápovědu, nabídku objektů a jejich vlastností atd...

Použití skriptu

Skript se vyvolává na základě nějaké události, např. stisknutí tlačítka, překročení limitu proměnné nebo její změny. V tomto okamžiku se provede vyvolání přiřazeného skriptu konkrétní události a interpretace zapsaného kódu.

Ladění skriptu

Ladění skriptu, pokud jej výrobce podporuje ve vývojovém prostředí, je žádoucí provést před nahráním skriptu do panelu. Skript v panelu již není možno monitorovat, krokovat, ladit, testovat.

Varování
Nadměrné užívání skriptů (časté volání, velké nebo složité skripty), špatně napsané skripty (s chybou) mohou vést ke zpomalení odezvy reakce panelu, přetížení systému panelu i zablokování.

Poznámka
U vizualizace realizované na bázi PC jsou systémové prostředky výkonější a zpracování skriptů, jejich volání, tolik nezatěžuje běh vizualizace.

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - SKRIPT
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.