HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - ŘÍZENÍ - ASCII
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ASCII tabulka

Charakteristika

ASCII tabulka (název je odvozen z anglického American Standard Code for Information Interchange, v překladu: americký standardní kód pro výměnu informací. Jedná se tabulku kódů, která vytváří standard pro znaky anglické abecedy (dáno historickým vývojem výpočetní techniky) a další znaky používané v informatice. Z hlediska používání se jedná znakovou sadu, která byla všeobecně akceptována ve výpočetní technice, řízení, programování. Z této tabulky pak vycházejí další standardní kódy.

Tabulka se skládá ze všech potřebných znaků, které jsou tisknutelné (písmena, číslice, závorky, matematické symboly, atd...), znaménka pro interpunkci, speciální znaky. V první části tabulky je definována skupina netisknutelných kódů, což jsou řídící znaky určené pro řízení periferií, např. tiskáren a dálnopisů.

Základní ASCII tabulka obsahuje pouze 128 kódů, pro které postačí 7 kódových bitů. Poději byla tabulka rozšířena na 255 kódů (8 kódových bitů) a toto rozšíření se využilo pro další znaky, semigrafické znaky nebo pro znaky národního prostředí (např. dříve oblíbená čeština Kamenických). Rozšíření o těchto 128 znaků je ale nedostačující, protože národních znaků (jen v Evropě) je daleko větší. Z tohoto důvodu byly vytvořeny národní kódové ISO tabulky. Prakticky je závazná pouze základní ASCII tabulka, tedy znaky 0-127, znaky 128-255 nejsou jednoznačně definovány.

Historie

Americký standardní kód pro výměnu informací nebo kód ASCII byl vytvořen v roce 1963 společnostní "American Standards Association" nebo "ASA", která byla přejmenována v roce 1969 "Americký Národní Standardizační Institut" nebo-li "ANSI". Kód tabulky vznikl změnou uspořádání a rozšířením sady symbolů a znaků, které byly již dříve používány v telegrafii firmou Bell. Zpočátku tabulka obsahovala pouze velká písmena a čísla. V roce 1967 byla přidána i malá písmena a některé řídící znaky a tabulka vstoupila ve známost pod označením US-ASCII se kódy 0 až 127. Tato kódová sada s pouhými 128 znaky byla vydána jako standard v roce 1967 a obsahovala všechny potřebné znaky pro psaní v anglickém jazyce.

V roce 1981 IBM vyvinula rozšíření 8bitového ASCII kódu s označením "kódová stránka 437". V této verzi byly nahrazeny některé zastaralé řídící znaky pro grafické znaky. Bylo přidáno dalších 128 znaků s novými symboly, znaky, grafikou a latinskými písmeny, všemi interpunkčními znaky a znaky potřebnými k psaní textů v jiných jazycích, například španělštině. Tímto způsobem byly přidány znaky ASCII v rozsahu od 128 do 255.

Společnost IBM zahrnula podporu této kódové stránky v hardwaru modelu 5150, známého jako "IBM-PC", považovaný za první osobní počítač. Operační systém tohoto modelu "MS-DOS" také použil tento rozšířený kód ASCII. Téměř všechny počítačové systémy dnes používají kód ASCII k reprezentování znaků a textů alespoň na úrovni BIOSu.

Základní ASCII tabulka

Řídící kódy ASCII

Tyto řídící (netisknutelné) znaky, tabulka 1a, jsou určeny pro řízení tiskárny nebo dálnopisu. V současnosti se z nich využívají pouze některé (v tabulce zvýrazněny). Poněkud širší využité těchto kódů je využíváno u sériové komunikace.

DecHexZkratkaVýznam
000NULNULL character - "nic", prázdný znak
101SOHStart of Header – začátek hlavičky
202STXStart of Text – začátek textu
303ETXEnd of Text – konec textu
404EOTEnd of Transmission – konec vysílání
505ENQEnquiry - dotaz (žádost o komunikaci)
606ACKAcknowledge – kladné potvrzení (připravenosti ke komunikaci)
707BELBell (zvonek dálnopisu)
808BSBackspace - návrat o 1 znak zpět
909HTHorizontal Tab - tabulátor, horizontální posun na další sloupcovou pozici
100ALFLine feed - odřádkování, posun na další řádek
110BVTVertical Tab - vertikální tabulátor
120CFFForm Feed - posun na novou (další) stránku
130DCRCarriage return - návrat vozíku (tiskové hlavy) na začátek řádku
140ESOShift Out
150FSIShift In
1610DLEData Link Escape – používá se pro kódování speciálních znaků
1711DC1Device Control (XOn) - jako XON and XOFF v softwarovém handshakingu
1812DC2Device Control - jako XON and XOFF v softwarovém handshakingu
1913DC3Device Control (XOff) - jako XON and XOFF v softwarovém handshakingu
2014DC4Device Control - jako XON and XOFF v softwarovém handshakingu
2115NAKNegative Acknowledge – negativní potvrzení / zamítnutí (žádosti o komunikaci)
2216SYNSynchronous Idle
2317ETBEnd of Transmission Block – konec přenosového bloku
2418CANCancel – zrušení
2519EMEnd of Medium – konec média
261ASUBSubstitute – substituce
271BESCEscape - zrušení/změna
281CFSFile Separator – oddělovač souboru
291DGSGroup Separator – oddělovač skupiny
301ERSRecord Separator – oddělovač záznamu
311FUSUnit Separator – oddělovač jednotek

Tabulka 1a
Řídící kódy tabulky ASCII.

Poznámka
U znaků CR, LF dochází k nejednoznačnosti použití podle toho, v jakém systému jsou aplikovány ...
Unix, Linux, Apple Mac OS X používají pro odřádkování pouze kód LF (bez CR).
DOS, Windows používají pro odřádkování kód CR + LF.
Apple před Mac OS X používal pro odřádkování pouze kód CR.

Tisknutelné kódy ASCII

Tabulka 1b obsahuje základní tiskové kódy znaků.

DecHexZnak
3220SP (mezera)
3321!
3422"
3523#
3624$
3725%
3826&
3927'
4028(
4129)
422A*
432B+
442C,
452D-
462E.
472F/
48300
49311
50322
51333
52344
53355
54366
55377
56388
57399
583A:
593B;
603C<
613D=
623E>
633F?
DecHexZnak
6440@
6541A
6642B
6743C
6844D
6945E
7046F
7147G
7248H
7349I
744AJ
754BK
764CL
774DM
784EN
794FO
8050P
8151Q
8252R
8353S
8454T
8555U
8656V
8757W
8858X
8959Y
905AZ
915B[
925C\
935D]
945E^
955F_
DecHexZnak
9660`
9761a
9862b
9963c
10064d
10165e
10266f
10367g
10468h
10569i
1066Aj
1076Bk
1086Cl
1096Dm
1106En
1116Fo
11270p
11371q
11472r
11573s
11674t
11775u
11876v
11977w
12078x
12179y
1227Az
1237B{
1247C|
1257D}
1267E~
1277FDEL (delete)

Tabulka 1b
Tiskové kódy tabulky ASCII.

Rozšířená tabulka ASCII

Rozšířená tabulka ASCII, zobrazení znaků závisí na použitém kódování.

DecHexZnak
1)2)
12880Ç
12981ü
13082é
13183ĉ
13284ä
13385à
13486å
13587ç
13688ˆê
13789ë
1388AŠè
1398Bï
1408CΔ
1418Dì
1428EŽÄ
1438FÅ
14490É
14591æ
14692Æ
14793ô
14894ö
14995ò
15096û
15197ù
15298˜ÿ
15399Ö
1549AšÜ
1559Bø
1569Cϣ
1579DØ
1589Ež×
1599FŸƒ
DecHexZnak
1)2)
160A0 á
161A1¡í
162A2¢ó
163A3£ú
164A4¤ñ
165A5¥Ñ
166A6¦ª
167A7§º
168A8¨¿
169A9©®
170AAª¬
171AB«½
172AC¬¼
173AD­¡
174AE®«
175AF¯»
176B0°
177B1±
178B2²
179B3³
180B4´
181B5µÁ
182B6Â
183B7·À
184B8¸©
185B9¹
186BAº
187BB»
188BC¼
189BD½¢
190BE¾¥
191BF¿
DecHexZnak
1)2)
192C0À
193C1Á
194C2Â
195C3Ã
196C4Ä
197C5Å
198C6Æã
199C7ÇÃ
200C8È
201C9É
202CAÊ
203CBË
204CCÌ
205CDÍ
206CEÎ
207CFϤ
208D0Ðð
209D1ÑÐ
210D2ÒÊ
211D3ÓË
212D4ÔÈ
213D5Õı
214D6ÖÍ
215D7×Î
216D8ØÏ
217D9Ù
218DAÚ
219DBÛ
220DCÜ
221DDݦ
222DEÞÌ
223DFß
DecHexZnak
1)2)
224E0àÓ
225E1áß
226E2âÔ
227E3ãÒ
228E4äõ
229E5åÕ
230E6æµ
231E7çþ
232E8èÞ
233E9éÚ
234EAêÛ
235EBëÙ
236ECìý
237EDíÝ
238EEî¯
239EFï´
240F0ð
241F1ñ±
242F2ò
243F3ó¾
244F4ô
245F5õ§
246F6ö÷
247F7÷¸
248F8ø°
249F9ù¨
250FAú·
251FBû¹
252FCü³
253FDý²
254FEþ
255FFÿ&nbsp;
 Poznámky:
 1) zobrazení podle nastavení kódování operačního systému
 2) zobrazení podle původního kódování IBM
&nbsp; ... pevná mezera (nezobrazuje se, zabraňuje zalomení/oddělení dvou slov na konci řádku)

Tabulka 2
Rozšířená tabulka ASCII.


HMI-AUTOMATIZACE - ŘÍZENÍ - ASCII

Reference:
  • ASCII. American Standard Code for Information Interchange. 1963.
  • http://www.theasciicode.com.ar/extended-ascii-code/block-graphic-character-ascii-code-219.html
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.