HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - TEXTOVÉ POLE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Textové pole

Charakteristika

Textová pole (Text Field), jsou potřebným objektem pro zobrazování informace na displeji panelu. Účelem použití textového popisu je sdělit uživateli, co na obrazovce vidí (název obrazovky), přiřadit zobrazovaným hodnotám význam (popis hodnoty) a přiřadit rozměr (kg, ms-1), identifikovat část plochy obrazovky (popis rámečku) atd...

Do objektu pro textový popis je možno zadat pouze alfanumerické znaky a semigrafické znaky, které vybraný font obsahuje, nelze vložit proměnnou (tag), obrázek. Obsah textu není možno za provozu měnit (vyjma specielních podporovaných případů s použitím skriptu).

Příklad

Na obrázku 1 je uvedena obrazovka vizualizace s textovými popisy (a dalšími objekty).

Textové popisy
Obrázek 1
Obrazovka vizualizace.

Text ...Význam ...
REŽIM:... určení režimu provozu stroje
celková váha... popis rámečku, kde se zobrazuje celková váha
komponenty... popis rámečku, kde se zobrazují jednotlivé složky
substrát... název komponenty
tužidlo... název komponenty
stabilizátor... název komponenty
kg... určení rozměru zobrazované hodnoty

 


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a výrobce panelu
Název unikátní symbolický název: použití ve skriptu.
  
Vzhled • styl 3D (vystouplé) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez obrysu / šířka a barva obrysu
• pozadí plná barva / průhledné
• písmo font, styl, velikost, barva
• zarovnání vlevo/na střed/vpravo, nahoru/na střed/dolu
 
Umístění • souřadnice poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 

Události

objekt nemá žádné události

Funkce

objekt nemá žádné funkce pro ovládání a řízení

Animace

viz Animace není nutná vlastnost objektu pro zobrazování, může ale přispět k zvýraznění stavu nebo upoutání pozornosti obsluhy v případě potřeby.

 

Poznámka
Objekt textového pole bez zadání textu s viditelným okrajem je možno použít jako prostý rámeček.

 


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - TEXTOVÉ POLE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.