HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE - BARVA
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Animace viditelnosti

Charakteristika

Animace změnou viditelnosti objektu má za úkol zobrazit objekt v konkrétní situaci. Animace viditelnosti představuje využití prostředků, které poskytují objekty konkrétního panelu.

Viditelnost

Viditelnost je vlastnost většiny objektů vizualizace. Viditelnost je možno řídit proměnnou (Tag) velikost jednoho bitu, kdy je význam a vlastnost dána jednoznačně - objekt zobrazen / neviditelný nebo číselnou proměnnou, kdy je možno nastavit interval, ve kterém má být objekt zobrazen nebo neviditelný.

Případem může být animace textového pole (Text Field), datového pole (In/Out Field), tlačítka (Buton) nebo vektorového objektu, u kterého se mění viditelnost na základě hodnoty řídící proměnné. Příklad pro textové pole je uveden na obrázku 1a, b.

Animace viditelnosti
Obrázek 1a Obrázek 1b
Animace viditelnosti objektu.

Na obrázku 1a jsou objekty neviditelné (pouze naznačeny obrysem), na obrázku 1b jsou objekty zobrazeny.

Upozornění
Obecná vlastnost viditelnosti není shodná s vlastností skrytí tlačítka. Skryté tlačítko je stále funkční, pouze není zobrazeno, pokud by mělo tlačítko vlastnost viditelnosti nastavenu na neviditelné, nebylo by funkční.

Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Viditelnost • bool
• číslo
pro zobrazení podle bitové proměnné (ano/ne)
pro zobrazení v intervalu hodnoty (od-do)

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE - BARVA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.