HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - OBRAZOVKA
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Obrazovka

Charakteristika

Obrazovka (Screen) je základním objektem vizualizace, který se uživateli zobrazuje. Na plochu obrazovky programátor umisťuje požadované objekty, které se uživateli zobrazují za provozu. V praxi existují základní objekty, bez kterých se vizualizace neobejde a rozšířené objekty, které jsou nadstavbou a usnadňují tvorbu vizualizace ve složitějších případech.

Počet objektů na ploše obrazovky je vždy omezen v závislosti na velikosti panelu, menší panel má počet aktivních objektů napojených na proměnnou (Tag) v PLC omezen například na 20, velký panel umožnuje vložení i 100 aktivních objektů (vždy podle dispozic výrobce), počet pasivních (statických) objektů bývá vyšší cca 2-3×.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky je do jisté míry pozůstatkem z doby před LCD technologií displejů, kdy částečně zabraňoval vypálení převážně statického obrazu na CRT obrazovce. U LCD zobrazovačů má spořič obrazovky význam pouze tehdy, je-li panel vybaven funkcí snížení jasu nebo úplného přepnutí panelu režimu připravenosti, kdy snižuje spotřebu a/nebo prodlouží životnost zdroje podsvícení. Pseudo spořiče obrazovek (křivky, obrázky) nemají na úsporu vliv a jsou pouze vizuálním efektem.

Pokud je panel vybaven potřebnou funkcí spořiče, nastavuje se tato globálně a funkce spořiče pracuje bez ohledu na právě zobrazenou obrazovku.


Vlastnosti

vlastnosti obrazovek se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Název unikátní symbolický název obrazovky, použití pro výběr obrazovky jako parametru funkce tlačítka, případně pro použití ve skriptu
Barva pozadí určení vzhledu podkladu obrazovky, definice barvy
Číslo obrazovky unikátní číslo identifikující obrazovku, použití např. pro funkce "JOB" vynucení zobrazení obrazovky z programu PLC.
Specielní vrstva určení specielní vrstvy, která se přidá k obrazovce.

Události

události obrazovek se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Po načtení funkce, která se vyvolá po načtení/zobrazení konkrétní obrazovky
Po zavření funkce, která se vyvolá při ukončení zobrazení konkrétní obrazovky

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - OBRAZOVKA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.