HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - LCD (1)
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

LCD znakový displej

LCD displej (LCD liquid-crystal display), displej z tekutých krystalů, je jedním z nejtenčích a ohebných (nové technologie) optoelektrických zobrazovacích prvků. Nejčastěji se stále používá v tenkostěném vícevrstvém skleněném provedení, které obsahuje několik dalších vrstev (horní svislý polarizační filtr, skleněný substrát s elektrodami určující tvar zobrazovaných prvků jako body nebo segmenty, vrstva tekutých krystalů, skleněný substrát společné elektrody s horizontálním hřebenovým filtrem, horizontální polarizační filtr, spodní reflexní plocha u pasivních displejů - u aktivního podsvícení je vynechána). Pasivní displej potřebuje externí osvětlení, které se odráží od reflexní spodní vrstvy nebo je pohlceno v tekutém krystalu, aktivní displej je podsvícen a podsvícení je viditelné nebo je pohlceno tekutým krystalem.

Mimo masky definující geometrii zobrazovaných tvarů, obsahuje displej důležité plarizační filtry, které usměrňují vlnění světla a záleží na orientaci tekutých krystalů, jestli zbytkové prochízející světelné vlnění propustí či nikoliv. Pokud není tekutý krystal vystaven působené elektrického náboje, zaujímají krystaly pro světlo průchozí polohu, při působení dostatečného elektrického náboje se pootočí a nastaví se tak, že se plocha stane pro světlo nepropustnou.

Tento druh zobrazovacího prvku byl od počátku vyvíjen jako segmentový, tedy znak je zobrazován zatměním minimálního počtu segmentů. Později byly vyvinuty displeje s více segmenty (více jak 7), 9, 14 nebo 16, které umožňovaly odlišné zobrazování číslic (9 segmentů) a další typy zobrazení alfanumerických znaků, a nakonec i maticové displeje s rastrem 7x5 bodů. Mimo segmentů nebo bodů dovoluje technologie vytvořit i konkrétní znaky nebo symboly, s kterými se pracuje jako s jedním segmentem (+, -, °, ~, grafické symboly). Příklady LCD displejů jsou zobrazeny na obrázku 1.

LCD displej
Obrázek 1
LCD displej (7, 16 segmentů / maticový)

LCD displeje se nejčastěji vyrábějí jako sdružené dospleje s několika znakovkami, ale existují i jednoznaková provedení.

Výhody: energeticky nenáročné, levné, reflexní provedení pro provoz na slunečním světle, možnost provedení s podsvícením.

Nevýhody: nižší kvalitou obrazu a pomalejší doba odezvy, při nízkých teplotách se kvalita a odezva zhoršuje až k nefunkčnosti "zamrznutí", při vysokých teplotách podléhají destrukci fyzicky "vytečou".

Řízení: pro maticové, grafické, provedení potřeba použití řadiče displeje a komunikace s PLC po sériové lince nebo po síti.


HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - LCD (1)

Reference:

  • Kelly, Stephen M. (2000). Flat Panel Displays: Advanced Organic Materials. Royal Society of Chemistry. pp. 115–117. ISBN 0-85404-567-8.
  • European Patent No. EP 0131216: Amstutz H., Heimgartner D., Kaufmann M.,Scheffer T.J., "Flüssigkristallanzeige," October 28, 1987.
  • T.J. Scheffer and J. Nehring,"A new highly multiplexable LCD," Appl. Phys. Lett., vol. 45, no. 10, pp. 1021–1023, November 1984
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.