HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE - OBRAZOVÁ ANIMACE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Obrazová animace

Charakteristika

Obrazová animace již představuje způsob, jak vytvořit dojem reálného pohybu. Pro prezentaci je toto sice efektivní ale pro praktické použití náročné jak z hlediska přípravy, tak i s ohledem na zatížení prostředků v řídícím systému, tak i komunikace.

Princip spočívá v tom, že dostatečně rychle měníme rozfázovaný pohyb a jednotlivé snímky. Tyto snímky jsou předem připraveny a měníme je v postupném pořadí tak, aby každý následující snímek vyjadřoval polohovou změnu znázorněného objektu.

Příprava animace

Pro realizaci obrazoví animace potřebujeme připravit dostatečné množství obrázků, vyjadřující rozfázovaný pohyb z jednoho krajního bodu do druhého. Pro příklad použijeme obrázek drapáku z kapitoly animace polohou a rozměrem, podle obrázku 1.

Drapák, krajní polohy
Obrázek 1
Drapák, krajní polohy.

Obrázek znázorňuje dvě krajní polohy, stav otevřeno/zavřeno. Mezi tyto stavy je potřeba vložit několik obrázků, které znázorní jednotlivé polohy mezi krajními stavy, viz obrázek 2.

Rozfázování pohybu
Obrázek 2
Rozfázování pohybu.

Jednotlivé obrázky potom vložíme do objektu seznam obrázků (Graphic IO Field) a využijeme selektivní funkce zobrazení právě jednoho obrázku z tohoto seznamu.

Výsledná animace pak může vypadat jako pohyb otevírání/zavírání drapáku, viz obrázek 3.

Výsledná animace
Obrázek 3
Výsledná animace.

Poznámka
Animovaný obrázek je pouze ilustrativní, animovaný, ve formátu gif.

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE - OBRAZOVÁ ANIMACE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.