HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - DISPLEJ
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Displeje

Displeje, v tomto případě je myšlen kompletní výrobek pro zobrazování, se obecně dělí do skupin podle určení použití. Displej jako zobrazovací zařízení v základním provedení pro stroje a zařízení s nízkým požadavkem na množství zobrazovaných dat, střední pro větší stroje a pracovní stanice až po špičkové panely určené pro výrobní linky a technologické celky.

Při užití displeje se předpokládá, že bude užíván pouze k zobrazování informací, nemá integrované prostředky pro zadávání dat.

Pasivní displeje

Pasivní displeje a jejich řízení - programování vychází z toho, že samotný displej obsahuje pouze technické prostředky (displej, řídící elektronika) pro zobrazení požadované informace. To, co bude na displeji zobrazeno je určeno informacemi z řídícího systému, tedy displej pasivně zobrazuje to, co mu bylo zasláno (více ...)

Aktivní displeje

Aktivní displeje a jejich řízení - programování vychází z toho, že samotný displej disponuje aktivními komunikačními prostředky pro získání potřebných informací k zobrazení z řídícího systému. To, co bude na displeji zobrazeno je sice určeno stavem v řídícím systému ale tuto informaci si displej aktivně vyžádá (více ...)


HMI-AUTOMATIZACE - DISPLEJ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.